Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

0752 Plasser S. Kaholmen

Inventaropplysninger
Inventarnavn Plasser S. Kaholmen
Inventarnummer 0752
Byggeår Hhv. 1850-tallet (Fortsplassen og Borggården) og 1890-tallet (Kaserneplassen)
Opprinnelig bruk Plasser
Nåværende bruk Plasser
Eksteriør
Bygningsdel Beskrivelse
Bæresystem Det eksisterer tre klare plassdannelser på S. Kaholmen: Fortsplassen mellom «Kongen» og 0001 Hovedfortet, Borggården som omkranses av Kjernen og Gorgen, og Kaserneplassen foran 0004 Kasernen. Kaserneplassen er asfaltert, Fortsplassen er gruslagt og Borggården er delvis brolagt.

Vern

Verneklasse

1

Vernets omfang

Plassene med dekke og kantsettinger

Kommentar

Forts- og Kaserneplassen har vært og brukes fortsatt til eksersis og andre samlinger. Fortsplassen ble tidlig anlagt til dette formål, og også den nyere Kaserneplassen har en tilsvarende funksjon og historie. Plassdannelsene har historisk viktighet, men også som holdepunkter for orienteringen og når det gjelder å gruppere landskaps- og kulturelementene i steder. Borggården er det fokus som Hovedfortet er gruppert omkring.

Borggården er det fokus som

1850
Borggården opparbeidet parallelt med Hovedfortet.
1890
Fortsplassen arrondert i 1890. Granitt, kalkgrus og avfall fra nedrivningen av Trappetårnets øverste etasje ble benyttet ved planeringen. Kaserneplassen opparbeidet samtidig med 0004. Uvisst når ble det utsprengt en stor brønn i skråningen nord for fortsplassen, litt øst for minnestøtten for festningens 100-årsjubileum. Brønnen hadde sirkulær form med diameter ca 5 m og med en dybde på 6 m. Den indre del var overhvelvet og den forreste del forsynt med plankedekke. Brønnen fungerte som festningens «fotoplass» - det var lenge ikke anledning til å fotografere andre steder på festningen. Brønnen ble antagelig ødelagt under luftangrepene på festningen 9. april 1940.
1988
Kaserneplassen rettet opp og asfaltert
1989 - 1990
Kaserneplassen hevet og nytt grusdekke lagt.
1995
Egil Dahlins monument over obt. Eriksen midt i Borggården avduket ved 50-årsjubileet for frigjøringen
Gressarealene ble samlet sentralt på plassen; brolegning lagt inn mot fasadene. Under arbeidet ble det funnet en «blindgjenger», en udetonert bombe fra krigens dager, inne i Borggården.

Ingen treff