Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

0063 Ammunisjonslager

Inventaropplysninger
Inventarnavn Ammunisjonslager
Inventarnummer 0063
Byggeår 18991
Opprinnelig bruk Ammunisjonslager
Nåværende bruk Ikke i bruk
Ant. etg. 1
Eksteriør
Bygningsdel Beskrivelse
Grunn/fundament Grunnmur av gråsten
Bæresystem Stenderverkskonstruksjon.
Vegger Stenderverk; panelt inn- og utvendig, utvendig også med bølgeblikk
Dører En tofløyet dør forblendet med bølgeblikk
Tak Pulttak tekket med bølgeblikk

Vern

Verneklasse

1

Vernets omfang

Eksteriør og interiør

Kommentar

En uendret, sjelden nyttebygning som inngår i den fortifikatoriske utbyggingen på Nordre Kaholmen. Betydelig alders- og sjeldenhetsverdi samt demonstrasjonsverdi.

1 Iflg. inventarbeskrivelse fra 1901 (Kystartillerimuseets arkiv); 1894 iflg. HER.

1899
Antagelig bygget i forbindelse med at 0054 Depotbygningen, som inntil nå hadde fungert som «fredskrutthus», stod foran ombygning til depot. Dette nødvendiggjorde et nytt magasin for oppbevaring av ammunisjon til batteriene på Nordholmen. Bygningen ble fullstendig innkledt med bølgeblikk for å oppnå tilfredsstillende ildssikkerhet.
1940 - 1945
Magasinet gikk ut av bruk som ammunisjonslager da batteriene på Nordholmen ble nedlagt og kanonene fjernet.

Ingen treff