Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

0613 Brønn v/ bro, inngang hage

Inventaropplysninger
Inventarnavn Brønn v/bro, inngang hage
Inventarnummer 0613
Byggeår Ukjent, før 18811
Opprinnelig bruk Brønn
Nåværende bruk Ikke i bruk
Eksteriør
Bygningsdel Beskrivelse
Bæresystem Brønnen er murt av bruddsten i betong med sirkulært bordtak med diameter ca. 1 m. Brønnen er 1,6 m dyp.

Vern

Verneklasse

Militærhistorisk landskap

Kommentar

Er muligens den opprinnelige vannforsyningen til kommandantboligen. Vurderes som mindre særpreget enn de mer forarbeidede brønnene ved Hovedfortet (0612) og ved Nordre fort (0611)

1 Såvidt kan sees første gang nevnt i inventarbeskrivelsen for 1881. Brønnene er imidlertid noe irregulært omtalt i disse beskrivelsene.

1908
Sies å ha vann bare høst og vår.

Ingen treff