Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

1008 Jeteen

Inventaropplysninger
Inventarnavn Jeteen
Inventarnummer 1008
Byggeår 1874-1879
Opprinnelig bruk Avsperring av vestre seilled
Nåværende bruk Avsperring av vestre seilled
Eksteriør
Bygningsdel Beskrivelse
Bæresystem Stenblokker lagt i skrånende helling. Jeteens samlede lengde er 1518 meter, hvorav mellom Kaholmen og Småskjær 792 m og mellom Småskjær og Emrumlandet 726 m. Ifølge regnskapene inneholder den en fyllmasse av 313.250 nv', med en bredde i kronen på 3,8 m og helling 1:1. Vanndybden under middelvannstand er 1,9 m. Jeteen har to seilåpninger, den ene mellom Kaholmen og Småskjær med en vanndybde på ca. 10 m, den andre nær Hurumlandet med en vanndybde på ca. 3,8 m. Fra Hurumsiden og til vestre seilåpning var jeteen opprinnelig utfylt over middelvannstand og forsynt med skinnegang for å tjene som standplass for lyskaster. Begge åpninger er forsynt med seilmerker.

Vern

Verneklasse

1

Vernets omfang

Hele jeteen

Kommentar

Et sjeldent anlegg som var et viktig ledd i arbeidet for å kanalisere innløpene til indre Oslofjord.

1 Helland, Amund: Norges land og folk, bd. II: Akershus amt. Kristiania 1897

1874 - 1879
Jeteen bygget med stenblokker fraktet på lektere fra Røyken. Enorme mengder sten gikk med (jfr. hovedkonstruksjon) og omkostningene beløp seg samlet til 1.030.000 kroner.
1892
Et amerikansk krigsskip på flåtebesøk grunnstøtte på jeteen. 1

Ingen treff