Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

1007 Hovedminestasjon

Inventaropplysninger
Inventarnavn Hovedminestasjon
Inventarnummer 1007
Byggeår 1890
Opprinnelig bruk Hovedstasjon for minevesenet
Nåværende bruk Rommer tekniske installasjoner
Eksteriør
Bygningsdel Beskrivelse
Bæresystem Hovedstasjonen er bygget i en utsprengt tunnel i fjellpartiet øst for den nye kaserne. Tunnelen er ca. 19 m lang, 6,5 m bred og 5,1 m høy Tunnelmunningen utgjøres av et 4-stens buehvelv av 4 m lengde og 4,4 m spennvidde. Fra indre ende av tunnelen er mot øst utsprengt en mindre tunnel for kabler, denne fører gjennom fjellpartiet og ut i sjøen under 0801 Nordre kai.

Vern

Verneklasse

Militærhistorisk landskap.

Kommentar

Mangelen på opprinnelige bygninger og tekniske installasjoner tilsier at minestasjonens antikvariske verdi er vesentlig redusert.

1 Riksarkivet: OSCF, Ing.det., pk. 6: kopibok for perioden nov. 1887 til april 1889

2 «Ebenso wurde die frühere Minen-Station zu einem geräumigen Luftschutzraum ungebaut.» Kissing 1944: 78

1890
11. november ble bestyreren av Torpedovesenet meddelt at «den nye hovedstation for mineforsvaret af Drøbaksund nu er færdig.» Konstruksjonsmåten, med et murhus bygget inn i en tunnel, ble valgt i erkjennelsen av at det var ugjørlig å tette en tunnel fra innsiden, og at det derfor var bedre å oppføre en tett bygning inne i tunnellen. Huset skulle egentlig vært utført i mur 1 , men ble istedet oppført som to trebygninger, hhv 4,50 x 3,20 m og 11,90 x 5,20 m. Hvelvet var tekket med zinkplater og dekket av et lag «faskiner» eller buntet kvist som skulle beskytte mot evt. nedfallende sten.
1940
Dørene til hovedminestasjonen ble blåst inn av en bombe 9. april.
1940 - 1945
Minestasjonen ble ombygget til tilfluktsrom av tyskerne. 2
1952
Den største av stasjonsbygningene var råtten og ble revet. Også den mindre bygningen er siden blitt revet.
1960
Høyspentkabel fra Drøbaksiden tatt i land gjennom kabeltunnellen. Transformatorkiosk innrettet i magasintunnellen.

Ingen treff