Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

0060 Havnehuset

Inventaropplysninger
Inventarnavn Havnehuset
Inventarnummer 0060
Byggeår 1846
Opprinnelig bruk Tilsynsmannsbolig
Nåværende bruk Tannlegekontor
Ant. etg. 1
Eksteriør
Bygningsdel Beskrivelse
Grunn/fundament Grunnmur av bruddsten; større, tuktede sten under nyere del. Kjeller med murstensgulv
Bæresystem Hovedvolumet: laftekonstruksjon; tilbygg: fagmurt stenderverkskonstruksjon. Bordgulv på trebjelkelag
Vegger Lafteverk med stående vekselpanel; tilbygget har vegger av utmurt bindingsverk. Innvendig platekledd.
Vinduer Nyere toramsvinduer med antatt opprinnelig sprosseinndeling
Dører Tre enfløyede, nyere fyllingsdører (en mot kjeller)
Tak Saltak tekket med tegl.
Piper En murt teglstenspipe

Vern

Verneklasse

2

Vernets omfang

Eksteriør

Kommentar

Betydelig aldersverdi som Nordre Kaholmens eldste bygning.2 Høy miljøverdi som en av eldre nyttebygninger som omkranser båthavnen på Nordre Kaholmen. Opprinneligheten svekket som følge av rehabiliteringer.

Innvendig platekledning er i seg selv ikke verneverdig og kan uten videre males o.a. etter ønske. Vernet ligger på skjulte, opprinnelige flater og aktiviseres idet man ønsker å gjøre tiltak som berører dette.

1 I Theodor Brochs inventarbeskrivelse fra året 1846 heter det om Havnehuset: «Opført som Bolig for en Mand, der har Tilsyn med de paa denne Holme oplagte Baade samt Materialier af Kalk, Tømmer og Bord, samt ogsaa andre Materialier og Requisitter hvilke her maa oplægges.» (Riksarkivet, OSCF, Ingeniørdetasjementet, boks 152: Inventarbeskrivelser 1846–1914)

2 I inventarbeskrivelsen for årene 1878–81 (Riksarkivet, OSCF, Ingeniørdetasjementet, boks 60) er havnehuset nevnt med andre utvendige mål enn i beskrivelsen fra 1908 (i begge retninger og i høyden; målene som oppgis er 6,2 m langt, 4,4 m bredt og 3,1 m høyt). Dette kan tyde på at huset ble bygget fullstendig om og ikke bare påbygget mot nordvest. Dette kan vanskelig fastslås uten mer inngående kildestudier, evt. bygningsarkeologiske undersøkelser.Arkivadresse for illustrasjoner: FMUs tegningsarkiv: skuff C 7/4, «Havnehuset»

1846
Bygget som bolig for tilsynsmannen på Nordre Kaholmen, som første bygning på denne holmen. Opprinnelig var huset 10 alen langt, 7 alen bredt og 5 alen høyt. 1
1881 - 1910
Tilbygget mot NV.
1964
Innredet bad.
1990
Nytt utvendig panel, nye vinduer, etterisolert.
1991
Innvendig rehabilitering, bygget om til tannlegekontor.

Ingen treff