Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

0064 Kontorbrakke

Inventaropplysninger
Inventarnavn Kontorbrakke
Inventarnummer 0064
Byggeår tall; oppført her etter krigen
Opprinnelig bruk Ukjent
Nåværende bruk Benyttes av Befalsforeningen SHV 121/MS «Kaholmen»
Ant. etg. 1
Eksteriør
Bygningsdel Beskrivelse
Grunn/fundament Grunnmur av 40 cm betong. Lite kjellerrom av betong. Tregulv.
Bæresystem Stenderverkskonstruksjon. -
Vegger Stenderverk, utvendig stående panel (oppr. liggende); innvendig varierende.
Vinduer Fem to-rams hvorav ett (sydvegg) opprinnelig, ett en-rams (opprinnelig)
Dører Enfløyet nyere utgangsdør med glassrute i fyllingsfelt.
Tak Saltak tekket med sortglassert tegl mot sjøen, rød mot land.
Piper Murt pipe og brannmur

Vern

Verneklasse

2

Vernet omfatter

Eksteriør og interiør.

Kommentar

I kjøkkenet og kammerset innenfor dette er det opprinnelige preget i behold med en rekke gamle flater og detaljer. I stuen antas opprinnelige flater å være helt eller delvis i behold bak nyere panel. Det er ikke funnet arkivalia som belyser bygningens historie.

1 Inventartegning (OSC NK 0244) datert 18.4.47 i KAMs arkiv: Tegningen refererer til samtidig inventarkart der bygning 0064 er avmerket der den står idag.

1940 - 1945
Tyskerne oppførte etter alt å dømme en bygning på tomten som idag okkuperes av bygning 0064. Denne hadde en større grunnplan enn sistnevnte.
1945 - 1947
Den tyske bygningen må være blitt revet mellom 1945 og -47, da bygning 0064 i 1947 befinnes oppført på deler av den tyske grunnmuren. 1 Det er ukient hvorfra bygning 0064 er tilflyttet, men den omtales på inventartegning fra 1947 som «Legebolig».
1990
Oppretting av tak, ny utvendig kledning.

Ingen treff