Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

0050 Latrinebygg

Inventaropplysninger
Inventarnavn Latrinebygg
Inventarnummer 0050
Byggeår 1900
Opprinnelig bruk Latrine
Nåværende bruk Lager
Ant. etg. 1
Eksteriør
Bygningsdel Beskrivelse
Grunn/fundament Støpt grunnmur
Bæresystem Stenderverkskonstruksjon.
Vegger Panelt stenderverk
Vinduer Et lite enramsvindu på hver kortside.
Dører En labankdør inn til hvert de to avlukkene
Tak Pulttak tekket med takpapp.

Vern

Verneklasse

1

Vernets omfang

Eksteriør og interiør

Kommentar

Bygningen er den ene av festningens to meget opprinnelige latriner. Som 0006 har den hatt en prosaisk, men viktig funksjon.

Arkivadresse for illustrasjon: FMUs tegningsarkiv, skuff C 7/4

1900
Bygget som latrine for depotet og verkstedbygningen

Ingen treff