Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

0030 Lagerbrakke

Inventaropplysninger
Inventarnavn Lagerbrakke
Inventarnummer 0030
Byggeår 1940-45
Opprinnelig bruk Stall
Nåværende bruk Kaldlager
Ant. etg. 1
Eksteriør
Bygningsdel Beskrivelse
Grunn/fundament Betong grunnmur, gulv støpt på kult. 2 m bred betong kjørerampe foran hele bygget.
Bæresystem Stenderverkskonstruksjon.
Vegger Bindingsverk. Nyere stående panel.
Vinduer Smale overlysvinduer i liggende format i vegg på forhøyet midtparti
Dører Tofløyet kjøreport samt enfløyet dør nord for denne.
Tak Saltak med forhøyet midtparti, tekket med takpapp

Vern

Verneklasse

0

Kommentar

Eks-tysk bruksbygning med liten antikvarisk interesse.

1940 - 1945
Bygning nr. 0029 og 0030 oppført på Seiersten som en sammenhengende bygning.
1951
Bygningen som 0029 og 0030 tilsammen utgjorde tatt ned, flyttet til Kaholmen og gjenoppført som to separate volumer.

Ingen treff