Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

0007 Gymnastikksal

Inventaropplysninger
Inventarnavn Gymnastikksal
Inventarnummer 0007
Byggeår 1895
Arkitekt 96
Opprinnelig bruk Gymnastikksal samt magasin for tøyhuset
Nåværende bruk Gymnastikksal
Ant. etg. Hovedbygning: Én samt kjeller og loft. Tilbygget 1½ samt kjeller.
Eksteriør
Bygningsdel Beskrivelse
Grunn/fundament Grunnmur av bruddsten, støpte gulv. Tilbygget fra 1952 og 1966 har fundamenter og grunnmur av betong.
Bæresystem Bær ende teglkonstruksjon. Tilbygget: lettbetong-konstruksjon. Gymnastikksalens underetasje har bordgulv på trebjelkelag. Mellom etasjene er lagt ildfast gulv av jernbjelker, mellom disse er lagt kappehvelv. Bjelkene støttes på midten av dobbelte dragere av jernbjelker, som igjen hviler på fire stenpillarer. Gymsalen har parkettdekke. Loftet har stubbegulv med leirfyll. Tilbygget har gulver av hvit terrasso på betong i underetasje, gymsaletasje betonggulv. Himling av betong, loftsinnredning av tre.
Vegger Underetasjens vegger av bruddstensmur, på innsiden forblendet med pusset tegl. Hovedetasjens teglvegger er slettpusset. I gymnastikksalen brystpanel. Tilbygget har inn- og utvendig tømmermannspanelte lecavegger.
Vinduer Gymnastikksalens hovedetasje har fem nyere vinduer uten sprosseinndeling på hver langvegg. Underetasjen har samme antall, men disse er opprinnelige, unntatt to stykker fra 1989. Tilbygget har åtte nyere vippevinduer.
Dører Hovedinngang gjennom tofløyet dør på tilbygget, en enkeltfløyet på gymsalens nordvegg.
Tak Saltak tekket med teglsten (også tilbygg). Opprinnelig, panelt himling i gymsal.
Piper Én murt pipe i hver gavl.

Vern

Verneklasse

1

Vernets omfang

Hovedvolumets eksteriør

Kommentar

Gymnastikksalen er oppført i en enkel, nyklassisistisk stil omtrent samtidig med den nye kasernen (0004 Undervisningsbygg). Bygningen er funksjonsbygd som gymnastikksal og brukes stadig til dette formål. Den har i mer enn 100 år hatt en viktig plass i det daglige liv på Oscarsborg, og har derfor en høy miljøverdi. Autentisiteten er noe svekket pga. vindusutskiftninger og endring av inngangsparti gjennom påbygning. Interiøret har gjennomgått større endringer og vurderes som mindre verdifullt.

1911
Underrommets nordre del benyttet som magasin for tøyhuset mens søndre del ble brukt til omkledningsrom.
1916
Underrommet innrettet til maskinverksted for underoffisersskolen.
1948
Utvendig kamuflasjemaling (påført under krigen) avskrapet. Veggene delvis pusset med sementpuss og malt utvendig med «Medusa»-maling.
1952
Inngangsparti på 48 kvm tilbygget
1966
Tilbygget utvidet med garderobe og dusj (32 kvm).
1980
Gulver slipt og lakket. Salen innvendig malt.
1982
Utvendig maling.
1985
Oppussing av dusjrom.
1988
Ombygging av marinejegersalen til styrkerom.
1990
Etterisolering, paneling av tilbygg. Trapp til idrettskontoret snudd 180 grader.
1991
Oppussing av dusj og garderobe. Flytting av VV-bereder fra dusjrom til rom under trapp i kjeller.

Ingen treff