Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

0059 Båtmannshuset/sykestue

Inventaropplysninger
Inventarnavn Båtmannshuset/sykestue
Inventarnummer 0059
Byggeår 1850; flyttet til nåv. plassering 1877
Opprinnelig bruk Sykestue
Nåværende bruk Sanitetskontor
Ant. etg.
Eksteriør
Bygningsdel Beskrivelse
Grunn/fundament Bruddstensgrunnmur med liten kjeller under kjøkken. Utvendig støpte trapper. Muren under gammel del er i bruddsten. Tilbygget fra 1960 samt vindfanget har betonggrunnmur.
Bæresystem Delvis lafte-, delvis reisverkskonstruksjon. Bordgulv på trebjelkelag. Isolasjon og belegg.
Vegger Vegger delvis tømmerlaft, delvis bindingsverk. Utvendig panelt: nyere, liggende panel på syd-, vest- og nordvegg; gammelt, stående vekselpanel på østvegg. Innvendig faspanel og platekledning.
Vinduer Nyere vinduer mot vest og syd, to eldre (opprinnelige?) vinduer på gammel del av østvegg.
Dører To nyere enfløyede
Tak Panelt/platekledd himling. Saltak med tegltekking.
Piper Murt pipe

Vern

Verneklasse

2

Hksteriør og interiør

Kommentar

En av Kaholmenes eldste bygninger. Endel opprinnelige fasadedetaljer i behold. Bygningen ligger i et lite endret miljø av eldre nyttebygninger som omkranser båthavnen på Nordre Kaholmen og har dermed en betydelig miljøverdi. Har vært benyttet til sanitet siden oppførelsen. Innvendig platekledning er i seg selv ikke verneverdig og kan uten videre males o.a. etter ønske. Vernet ligger på skjulte, opprinnelige flater og aktiviseres idet man ønsker å gjøre tiltak som berører dette.

Arkivadresse for illustrasjoner: FMUs tegningsarkiv: skuff C 7/4, «Baatmandshuset»

1850
Oppførtpå S. Kaholmen. Var opprinnelig 16 alen langt, 7 ½ alen bredt og 4 alen høyt. Inneholdt to rom med tilsammen tre vinduer og tre dører.
1873
Nytt gulv, innvendig opmaling.
1877
Flyttet til N. Kaholmen.
1902
Kjeller under kjøkken opparbeidet.
1960
Tilbygget 3,6 m mot nord: Betonggrunnmur, støpt gulv, isolert og bordkledd. Støpt utvendig trapp.
1965
Vedbod innredet til bad.
1989
Hele huset renovert innvendig, ombygd til sykestue. Ny utvendig kledning mot syd og vest. Nye vinduer, ny inngangsdør. Etterisolert. Nytt el-anlegg, nytt røropplegg.

Ingen treff