Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

0002 Nordre fort

Inventaropplysninger
Inventarnavn Nordre fort
Inventarnummer 0002
Byggeår 1847
Arkitekt ing.kpt. Theodor Broch
Opprinnelig bruk Fort for bombeskyts
Nåværende bruk Auditorium og hovedvakt
Ant. etg. 1–2
Eksteriør
Bygningsdel Beskrivelse
Grunn/fundament Bruddstenssokkel
Bæresystem Bær ende bruddstenskonstruksjon. Bordgulv på trebjelkelag over kasemattbygningens hvelvkjeller.
Vegger Batteriet har 1,3 m tykke yttermurer i bruddsten, med kvadrer på hjørner og rundt åpninger. Bak rotundens yttermur er hvelv med vederlag av teglsten, som danner nisjer av ca. 1,8 m dybde. Innvendig er tegl brukt til hvelv, delevegger, piper og buer.
Vinduer Rotunden har fem kanonporter av huggen kalksten; kasemattbygningen to, hvorav den vestre er utført i huggen granitt hentet fra en av Hovedfortets embrasyrer. I rotunden samt på kasemattbygningens østre og vestre endevegg er vinduer innsatt i kanonportene og i infanteriskyteskårene. I tillegg finnes det på kasemattbygningens nordvegg nyere toramsvinduer i ytre del av murlivet.
Dører Inngang til rotunden gjennom en dobbeltfløyet inngangsport fra nord. Kasemattbygningen har tilsvarende inngangsport fra syd.
Tak Tretak tekket med papp; over artillerihallen kjegleformet tak med bær ende stålfagverk med trebjelkelag og papptekking.

Vern

Verneklasse

1

Vernets omfang

Eksteriør og interiør

Kommentar

Særpr eget og eksteriørt velbevart bygning som også var det første ferdigstilte element i den fortifikatoriske utbyggingen av Kaholmene. Betydelig verdi også som del av det eldste havnemiljøet. Som Hovedfortet og strandbatteriene representerer Havnefortet bruddstensmurverk av høy klasse. Fine huggenstensdetaljer i kalksten og granitt.

1 Riksarkivet: OSCF, Ing.det., pk. 62, Inventarfortegnelse 188797: «Fortet var oprindelig bygget for og usstyret med 6 St. Bombekanoner mod Søen og Havnen samt en mindre Kanon mod Vest med dertil hørende Sideretningsbuer m.m.»

2 Kissing 1944: 60 Arkivadresse for illustrasjoner: Riksarkivet, OSCF, Ing.det., pk. 102, omsl. «Diverse arbeider 1913–18» samt pk. 112, omsl. «Havnefortet – tegninger 1847–1921»

1847
Fortet oppført som det første permanente forsvarsverk på Kaholmene. Bygget som et sirkulært åpent batteri (rotunden) med fem halvkasematter for 7" bombekanoner samt en tilstøtende kasemattbygning med et overhvelvet ammunisjonsmagasin. Over dette en 7" bombekanon i kasematt mot øst samt et større losjirom mot vest; også her (i vestre endevegg) var det en kanonport. 1
1868
Stentrapp av huggen granitt foran inngangen.
1871
«Samtlige Porte ere kittede og opmalede med sort Oliefarve».
1879
Kasemattbygningen omgjort til kontrollstasjon for det kontrollerbare minefeltet. Et vindu til, utformet som kanonport, ble innsatt på nordveggen, vest for eksisterende.
1890
Ved ferdigstillelsen av minevesenets nye fjellanlegg (1007 Hovedminestasjon) ble kasemattbygningen omgjort til lager for minevesenets materiell.
1894
Endel av festningens gjenvær ende munnladningskanoner, herunder Havnefortets kanoner, solgt til en dansk skraphandler.
1896
Rotunden overdekket med et kjegleformet, zinktekket bordtak på stenderverk og sperrer. Rampen gjennom bygningen fjernet.
1903
Kasemattbygningen fikk igjen ny bruk, idet den vestlige del ble innredet til vaktlokale og den østre del ble avdelt til rom for dampbrannsprøyten.
1914
Festningens arrestlokaler, som tidligere lå i Gorgen (Hovedfortet 0001) flyttet til Havnefortets rotunde. Fem arrestrom innredet ved oppmuring av enstensmur på betongfundament. Vindu og jernsprinkler satt i kanonportene. Vaktlokalet innvendig panelt og malt.
1930
Ny to-lags papp i varm asfalt på tak.
1940
Etter kamphandlingene 9. april tjente Havnefortet en stund som oppsamlingssted for omkomne fra «Blücher», hvorfra de ble bragt til en «Heldenfriedhof» på Ekeberg. 2
1951
Nytt tak over arrestlokalet tekket med papp i asfalt. Ny betongtrapp
1960
Nytt isolert tak over rotunden, som nå ble artillerihall, dvs. rom for undervisning i bruk av artillerimateriell.
1964
Taket over artillerihallen tilleggsisolert.
1981
Innlagt vann og avløp.
1982 - 1983
Murene spekket.
1984
Ny taktekking.
1990
Rehabilitering av vaktlokaler.

Ingen treff