Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

0753 Bro mellom Kaholmene

Inventaropplysninger
Inventarnavn Bro mellom Kaholmene
Inventarnummer 0753
Byggeår 1983 (oppr. ca. 1854)
Opprinnelig bruk Bro
Nåværende bruk Bro
Eksteriør
Bygningsdel Beskrivelse
Bæresystem Kjørbar buebro av tre med plankedekke samt jerngelender. Broen er stigende mot midten for at båter skal kunne passere under. Søndre brokar står i forbindelse med kaien på Søndre Kaholmen og nordre brokar danner utgangspunkt for vei langs Nordre Kaholmen. Broen har et spenn på 16,7 m og er 3,5 m bred. Jerngelenderets balustre er støpt som nøyaktig kopi av det originale. Midt på broen står en lyktestolpe av samme modell som man ellers finner på festningsområdet.

Vern

Verneklasse

1

Vernets omfang

Broen med fundamenter og gelendere. Ikke lyktestolpe.

Kommentar

Broen fremstår som en tilnærmet kopi av den opprinnelige broen fra omkring 1854. Broen har betydelig miljøverdi. Lyktestolpen savner historisk forlegg og omfattes ikke av vernet.

1854
Antatt byggeår for opprinnelig bro
1933
Planer om å endre broen slik at den fikk gunstigere stigningsforhold. Planene ikke realisert.
1983
Ny bro oppført som replika av den opprinnelige, men med noe lavere brospenn

Ingen treff