Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

1020 Fjellanlegg N.Kaholmen v/0054

Inventaropplysninger
Inventarnavn Fjellanlegg N.Kaholmen v/0054
Inventarnummer 1020
Byggeår 1940–45 (tyskbygget)
Opprinnelig bruk Dekningsrom
Nåværende bruk Ikke i bruk
Eksteriør
Bygningsdel Beskrivelse
Bæresystem To stk. ca. 10 m lange, 1,5 m brede og 2,5 m høye innslag i fjellet med en ca. 25 m lang tunnel (hall) imellom, profil 22,5 m. Hallen er utvidet på midten så det dannes et rom 4,54,02,7 m, hvor det 2 opprinnelig stod et treskur med grunnflate ca. 10 m . I begge innganger er det en ca. 0,5 m tykk tverrvegg av betong isatt tredør. I hallen er det to betongavlukker med 0,5 m tykke vegger, somhar skyteskår. Støpte gulver.

Vern

Verneklasse

Militærhistorisk landskap.

Kommentar

Et av relativt få eks-tyske anlegg på Kaholmene.

1940 - 1945
Bygget som dekningsrom av tyskerne. Senere bruk er ukjent.
2003
Åpningene gjenstøpt da Kaholmene ble åpnet for almindelig ferdsel.

Ingen treff