Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

0001/seksjon 8 Hovedfortet / Hovedgraven

Inventaropplysninger
Inventarnavn seksjon 8 Hovedfortet / Hovedgraven
Inventarnummer 0001
Byggeår Arbeider pågikk under en årrekke. Ved utg. av 1857 var flere av anleggene i graven ennå ikke avsluttet.
Opprinnelig bruk Hovedgrav
Nåværende bruk Hovedgrav
Eksteriør
Bygningsdel Beskrivelse
Bæresystem Hovedgraven, som opprinnelig hadde relativt ens dybde, består idag bare partielt, noe som har sammenheng med etableringen av 1001 Hovedbatteriet og 1002 Østr e batteri. Kun to partier er intakte: 1) fra vindebroen og henimot 1013 Vestre reversgalleri. 2) fra sistnevnte og et stykke forbi Vestre gravtambur. I forstøtningsmuren i enden av 2) mot Vestre reversgalleri er det inngang til en gang som leder dels til 1013 Vestre reversgalleri, dels til tunnelen med det tidligere kruttmagasinet (1051 Innstøpt oljetank). Over hovedgraven fører en plankebro til fortets hovedport i Gorgen, brodekket hviler på kontreescarpen og fortsmuren, samt på en murpillar. Mellom denne og fortet er broen bygget som vindebro. Broen samt den nærmeste del av kontreescarpen til begge sider har jerngelender.

1860
Hovedgraven var opprinnelig 30 fot bred og 12–16 fot dyp. I graven fantes tre gravtamburer samt to reversgallerier, hvorav bare Vestre gravtambur og Vestre reversgalleri fremstår relativt intakte idag. Tamburene var omgitt av en forsenket grav med kontreeskape av tørrstensmur med dekksten av granitt. Den forsenkede grav omkring østre tambur tjente som vannbasseng.
1880
I forbindelse med anlegget av Hovedbatteriet ble søndre del av Hovedgraven gjenfylt. Søndre tambur kom etter dette til å fungere som kommunikasjonsgang mellom Diamantgraven og Hovedbatteriet. Fra bunnen av Hovedgraven førte en overhvelvet gang ned mot søndre batteri. Denne var bygget av tømmer, leire og jord, og ble siden avløst av en kommunikasjonsgang fra hovedbatteriet.
1893
Jernrekkverk montert på gravkanten på vestsiden.

Ingen treff