Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

0052 Kommandantboligen

Inventaropplysninger
Inventarnavn Kommandantboligen
Inventarnummer 0052
Byggeår 1854? 1
Arkitekt B.N. Garben? 2
Opprinnelig bruk Bolig for festningens kommandant
Nåværende bruk Administrasjon/kontor
Ant. etg. Hovedbygning 1½; sidebygning 1
Eksteriør
Bygningsdel Beskrivelse
Grunn/fundament Hovedbygning: grunnmur innvendig av bruddsten, utvendig tegl. Kjeller inndelt i seks rom. Sidebygning på kjellerløs, grunnmur av bruddsten.
Bæresystem Hovedbygningen er i lafteverk, sidebygget bindingsverkskonstruksjon. Bordgulv på trebjelkelag
Vegger Hovedbygning: liggende ytterkledning på lafteverk; sidebygning: tmurt bindingsverk utvendig kledd med stående panel. Svalgang mot gårdsplassen. Innvendig har både hoved- og sidebygning himlinger og vegger bekledd med plater og malt strie, eller panel. Opprinnelige flater sannsynligvis under eksisterende
Vinduer En del nyere krysspostvinduer med samme sprosseinndeling som de opprinnelige
Dører Opprinnelig trolig doble ytterdører. Ant. er dagens verandadør den opprinnelige inngangsdøren til hovedbygget fra gårdsrommet.
Tak Hovedbygningen og sidebygning har saltak, tekket med enkeltkrum tegl.
Piper Hovedbygningen har to murte teglstenspiper.

Vern

Verneklasse

1

Vernets omfang

Eksteriør og interiør

Kommentar

Et tidlig og markant eksempel på sveitserstil i norsk arkitektur. Deler av hovedbygningen ødelagt under tyskernes bombardament, men er i dag utvendig restaurert med høy kvalitet til det preget bygningen hadde fra 1880-årene frem til 2. verdenskrig.

1 Som begrunnelse er i inv.beskr. fra ca. 1908 (Oscarsborg festningsmuseums arkiv) anført at den «sees på billeder fra 1855». Bygningen er utførlig omtalt (og synes å være ferdig) i inventarbeskrivelsen for årene 185557 (Riksarkivet).

2 Formodning fremsatt av Aanonsen s. 47. Det er ikke påvist materiale i Riksarkivet som underbygger dette.

3 Dette dreier seg nok om innervinduer, som bygningen opprinnelig ikke har vært utstyrt med.

4 Sitert etter Aanonsen s. 50

1868
12 dobbelte vinduer 3 og én dør innsatt. Planker til gulv i gangene og kjøkkenet tilhøvlet. (Dette synes å ha foregått på stedet.)
1870
Verandaen tilbygget. Det heter i en inventarbeskrivelse: «Bygningen er bleven forsyned med en ny veranda, istedet for den gamle Altanen som er oppraadnet. Verandaen er oppført af bindingsog stukverk utfyldt med Glas i Væggene; den er 12 ½ Alen lang 2 Alen 3" bred og 5 Alen 16" høi. Taget er tekket med zink.» 4 Altanen som verandaen avløste var 12 alen lang og 2 alen dyp.
1871
Hele undermuren spekket og overmalt med «rød Vandfarve». På denne tiden ble limfarvede flater vasket ned og malt med oljemaling isteden.
1872
Havesalen fullstendig oppusset. Veggene tapetsert og forsynt med forgylte tak- og hjørnelister.
1872
Havesalen fullstendig oppusset. Tak og vinduer overmalt to ganger. Veggene betrukket med tapetpapir og forsynt med forgylte tak- og hjørnelister.
1908
Boligen fikk levert en dobbeltdør betrukket med grønt tøy samt fire enkle dører med karm og beslag, alle med messingvridere, fra Strømmen Trævarefabrik.
1929
Innredning av bad med elektrisk varmtvannsbeholder, badekar, WC og servant. Nedgravet septiktank, vann- og kloakkledning.
1940
Huset ble delvis ødelagt ved bombenedslag 9.april, som medførte at hele sydsiden måtte gjenoppbygges. Fungerte som «Offiziersheim» under okkupasjonen.
1947
Hovedreparasjon og oppussing. Her ble det ikke tatt hensyn til husets opprinnelige utseende. Knapphet på materialer efter krigen og plassmangel gjorde at man ved denne og flere senere anledninger valgte praktiske heller enn stilriktige løsninger.
1970
Ombygget fra kommandantbolig til kontorbygg. Sidebygningen (vinkelgården) fikk innkledd veranda samt garderober og wc. Huset ikke lenger i bruk som kommandantbolig.
1981
Oppussing kommandantkontor. Innredning papirlager loft.
1982
Oppussing ekspedisjon og F-kontorer. Utvendig maling.
1983
Oppussing forvaltningskontor.
1986
Oppussing av stasjonskontor, etterisolering.
1987
Oppussing av møterom, etterisolering.
1996 - 1997
Eksteriøret tilbakeført til antatt opprinnelig skikkelse, bl.a. malt opp med datidens farger.

Ingen treff