Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

0058 Båtnaust/Simulatorhall A

Inventaropplysninger
Inventarnavn Båtnaust/Simulatorhall A
Inventarnummer 0058
Byggeår 1862–63; tilbygget 1899
Opprinnelig bruk Naust
Nåværende bruk Undervisning
Ant. etg. 1
Eksteriør
Bygningsdel Beskrivelse
Grunn/fundament Grunnmur av gråsten
Bæresystem Bærende stenderverkskonstruksjon. Bordgulv på trebjelkelag
Vegger Stenderverk med utvendig liggende panel, nyere på syd- og vestvegg. Innvendig platekledning.
Vinduer Nyere toramsvinduer på langveggene; ett eldre toramsvindu på nordre gavlvegg og ett eldre treramsvindu på søndre gavlvegg.
Dører Opprinnelig, dobbel tofløyet port i nordre gavlvegg. Tofløyet opprinnelig port også mot syd samt på østre langvegg.
Tak Isolert og platekledd himling. Saltak med aluminiumsplater
Piper 1

Vern

Verneklasse

2

Vernets omfang

Eksteriør

Kommentar

En eksteriørt relativt velbevart bruksbygning med endel eldre detaljer. Bygningen ligger i et lite endret miljø av eldre nyttebygninger som omkranser båthavnen på Nordre Kaholmen og har derfor en betydelig miljøverdi.

Arkivadresse for illustrasjon: FMUs tegningsarkiv, skuff C 7/4

1899
Naustet forlenget til nåværende lengde, ny opphalingsbedding på sydsiden.
1902
Moloen forlenget til nåværende lengde, med utstikker og trapper.
1911
Søndre del innredet til snekkerverksted. Et vindu utskiftet. Trapp til loftet anbragt.
1923
Nytt vindu innsatt i det søndre rom mot vest.
1981
Omlegging av tak til stålplater.
1986
Ombygging av nordre del til undervisningsrom. Innvendig isolert, nye vinduer, varmekabler.
1991
Ombygging av nordre del til simulatorhall. Bygd opp amfi med 60 sitteplasser, avdelt toalett. Nytt elektrisk anlegg; montert ventilasjonsanlegg.

Ingen treff