Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

0754 Veier N. Kaholmen

Inventaropplysninger
Inventarnavn Veier N. Kaholmen
Inventarnummer 0754
Byggeår Før århundreskiftet
Opprinnelig bruk Veier
Nåværende bruk Veier
Eksteriør
Bygningsdel Beskrivelse
Bæresystem Veiene på Nordre Kaholmen består i hovedsak av fire strekninger: Grusvei fra 0753 Bro langs stranden forbi 0805 Vestre kai/molo til 0054 Depotbygningen. Veien antas anlagt i forbindelse med oppførelsen av depotet i 1862. Asfaltert vei fra veidele rett etter 0753 Bro opp til 0052 Kommandantboligen. Veien har betydelig stigning og antas anlagt samtidig med veibroen og kommandantboligen. Grusvei som tar av mot vest ved 0059 Båtmannshuset og går frem til 0804 Østre kai (torpedobrygge). En enkel vei gikk frem til et kalkskur omtrent der hvor 0051 Torpedobatteriverkst edets ligger i dag, men veien ble antagelig utbedret ved byggingen av 1018 Torpedobatteriet rundt århundreskiftet. Grusvei som tar av mot nord rett vest for torpedobryggen i retning 1015 Fugleredebatteriet. Antas anlagt i forbindelse med opparbeidelsen av batteriet i 1892. I tillegg finnes mindre veier mellom de forskjellige bygninger og anlegg.

Vern

Verneklasse

1

Vernets omfang

Veier med dekke og stensettinger

Kommentar

Veinettet danner infrastrukturen i anlegget og representerer også anleggshistorien. Må anses å ha stor miljøverdi.

Veiene er anlagt etterhvert som behovene oppstod. Kfr. beskrivelsen.

Ingen treff