Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

1012 Lyskaster m/ildlederstasjon

Inventaropplysninger
Inventarnavn Lyskaster m/ildlederstasjon
Inventarnummer 1012
Byggeår 1898 og senere
Opprinnelig bruk Reservekommandoplass for hovedbatteriet
Nåværende bruk Museal
Eksteriør
Bygningsdel Beskrivelse
Bæresystem Ildledestasjonen er overdekket av to halvskjold som sammen utgjør en heldekkende kuppel. En trapp leder fra stasjonen ned til nærmeste 28 cm-kanon.

Vern

Verneklasse

1

Vernets omfang

Hele kommandoplassen med fastmontert teknisk utstyr

Kommentar

Inventaret inngår som en viktig del av 1001 Hovedbatteriet og omfattes av det vernet som hviler på dette.

Arkivadresse for illustrasjoner: Forsvarsmuseets arkiv: skuff C 7/1, «Kommandoplads for Travers no. 7 i Hovedbatteriet»

1898 - 1899
På travers 7 anbragt kommandoplass med foranliggende brystvern av betong, bakenforliggende nedskjæring med betonggulv og jerntrapp.
1914
Forsvarsdept. bestemte at kommandoplass for hovedbatteriet skulle bygges ved «Haaøens nedre orograf», og at kommandoplassen i 7. travers skulle overbygges provisorisk for å å kunne tjene som reserve kommandoplass for Hovedbatteriet. Den skulle kun gjøre tjeneste dersom ildledelsen midlertidig måtte foregå fra selve batteriet, og var derfor ikke tenkt som et fredsarrangement.
1916
Bygging av provisorisk kommandoplass i 7. travers pågikk. Skjoldet fra 1. travers ble flyttet til 7. travers og satt med bakkant mot eksisterende skjold slik at skjoldet ble heldekkende. Plassen ytterligere overdekket med bølgeblikktak og forsynt med søyle for orograf og skyvedør til telefonrommet. Innvendig panelt. Besiktiget 12. juni. Samtidig ble den ytre form på nedre del av traversen slik den er idag. Dette kom til å bli øvings- og reservekommandoplass for 1001 Hovedbatteriet.
1940
Natten til 9. april 1940 ble ildkampen ledet herfra grunnet de rådende forhold.
1980
To lyskasterbunkere (0032 og 0033) etablert nede ved vannet. Disse ble fjernstyrt fra den ledestasjonen som nå ble etablert i travers 7. Traversen har imidlertid også hatt vært benyttet til andre formål siden 1940, jfr. bl.a. det eldre sambandsmateriellet av tysk opprinnelse som fremdeles henger på veggen.

Ingen treff