Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

0027 Brannstasjon/teknisk verksted

Inventaropplysninger
Inventarnavn Brannstasjon/teknisk verksted
Inventarnummer 0027
Byggeår 1940–45. Tyskbygget
Opprinnelig bruk Ukjent
Nåværende bruk Brannstasjon, teknisk verksted og lager
Ant. etg. 1
Eksteriør
Bygningsdel Beskrivelse
Grunn/fundament Grunnmur og fundamenter i betong, gulv støpt på kult
Bæresystem Teknisk verksted: Bærende betongkonstruksjon. Brannstasjon og lager: bindingsverkskonstruksjon.
Vegger Teknisk verksted: betong. Brannstasjon: panelt bindingsverk. Lager: bindingsverk, utv. panelt. Antatt opprinnelig panel mot vest og øst, nyere på nordveggen.
Vinduer Teknisk verksted: et seksramsvindu, ant. opprinnelig. Fire trerams og to torams, alle nyere. Brannstasjon: et nyere vindu mot syd. Lager: Tre toramsvinduer, ant. opprinnelige.
Dører Teknisk verksted: tofløyet kjøreport og en enfløyet dør. Brannstasjon: tofløyet kjøreport og en enfløyet dør. Lager: To tofløyede kjøreporter
Tak Saltak tekket med aluminiumsplater
Piper En murt pipe i teknisk verksted, ellers ventilasjonshetter.

Vern

Verneklasse

0

Kommentar

Eks-tysk bruksbygning med relativt lav opprinnelighet. Liten antikvarisk interesse.

1940 - 1945
Skal være blitt oppført som en sammenhengende bygning på Bankløkken i Drøbak.
1949
Tilflyttet festningen som to lagerbrakker. Har i etterkrigstiden gjennomgått større endringer ved trinnvise ombygninger.
1990
Nytt tak i korrugal aluminium, ny utvendig panel.

Ingen treff