Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

0006 Latrinebygning

Inventaropplysninger
Inventarnavn Latrinebygning
Inventarnummer 0006
Byggeår 1894; flyttet 1904.
Opprinnelig bruk Latrine for kasernen
Nåværende bruk Lager
Ant. etg. 1
Eksteriør
Bygningsdel Beskrivelse
Grunn/fundament Støpt sokkel (lå på bruddstensfundament før flytningen)
Bæresystem Stenderverk. Ligger vegg i vegg med snekkerverksted «Nordre Skur» (0017). Måler 17,3 x 4,6 m. Gulv av tre
Vegger Utvendig panelt bindingsverk. Stående panel på fasadevegg, avvik på endevegger og bakvegg. Noe råteskader i underkant.
Vinduer Opprinnelige vinduer over døren til hvert enkelt avlukke
Dører Opprinnelige labankdører. Seks dører inn til avlukkene samt en ytterligere og to på nordre kortvegg.
Tak Saltak med aluminiumsplater (opprinnelig tegltekking).

Vern

Verneklasse

1

Vernets omfang

Eksteriør og interiør

Kommentar

Har hatt en prosaisk, men viktig funksjon i anlegget. Deler av bygningen fremstår i tilnærmet opprinnelig stand. Ønskelig at ihvertfall ett av avlukkene settes i stand som latrine. Det er videre ønskelig å tilbakeføre taktekking og nedløpsrør til opprinnelig utførelse.

1894
Opprinnelig oppført mellom kasernen og fjellveggen syd for denne (der inv. 005 og 008 står idag). Var opprinnelig inndelt i 11 latrinerom samt pissoir; sistnevnte bestod av en renne av tre belagt med zink.
1904
Bygningen flyttet til nåvær ende plassering, mot nordre endevegg av 0017.
1988
Lagt nytt tak

Ingen treff