Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

1011 Fjellanlegg v/ 0021

Inventaropplysninger
Inventarnavn Fjellanlegg v/0021
Inventarnummer 1011
Byggeår 1898-1900
Opprinnelig bruk Kruttmagasin
Nåværende bruk Tankanlegg
Eksteriør
Bygningsdel Beskrivelse
Bæresystem De opprinnelige deler av anlegget består av en utsprengt tunnel i fjellpartiet mellom 0602 Vestre kai og 0001 Hovedfortets vestre reversgalleri. Tunnelen består av tre deler: 1. En inngangstunnel, 4 m bred, 3 m høy og 18 m lang; 2. En magasintunnel, der det tidligere kruttmagasinet fortsatt står, men gjennombrutt av et nyere tankanlegg, og 3. En utgangstunnel, 3 m bred, 3 m høy og 28 m lang, til Hovedfortets grav. Fra 0021 Ammunisjonsarbeidshus (dengang det nye laboratorium) gikk det et skinnespor for ammunisjonstransport: gjennom magasintunnelen, langs kruttmagasinets nordre side, opp giennom utgangstunnelen og langs hovedgravens bunn til inngangsporten for hovedbatteriets underjordiske magasiner. For oppvarming av kruttmagasinet var det utenfor inngangstunnelen oppført et teglbygget fyrhus, som siden er revet.

Vern

Verneklasse

2

Vernets omfang

Tunnelanlegget med begge inngangspartier samt bestående deler av kruttmagasinet.

Kommentar

Et sentralt anlegg i det gamle Oscarsborg, med svekket opprinnelighet gjennom endret bruk.

1898 - 1900
Tunnelanlegget bygget.
1960
Dagens tankanlegg for 70.000 1 etablert.

Ingen treff