Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

1017 Batteri «Ekornredet»

Inventaropplysninger
Inventarnavn Batteri «Ekornredet»
Inventarnummer 1017
Byggeår 1894
Arkitekt 95
Opprinnelig bruk Kanonbatteri til forsvar av vestre led
Nåværende bruk Ikke i bruk
Eksteriør
Bygningsdel Beskrivelse
Bæresystem Ligger på østsiden av veien til 0054 Depotet. Det er delvis nedskåret i fjellet med en frontlengde av 18 m. På grunn av stigende terreng er kanonstandene anbragt i forskjellige høyder. Vestre kanonstand har brystvernhøyde 12 m over middelvannstand, mens østre kanonstand ligger 1 m høyere. Høydeforskjellen tas opp av en granitt-trapp. Mellom kanonstandene finnes en travers med innebygget ammunisjonsnisje. Traversen har gitt dekning for den vestre kanon i replistilling; mens den østre kanon hadde dekket replistilling utsprengt i terrenget. Mot vest er batteriet avsluttet med en forstøtningsmur av samme høyde som brystvernet.

Vern

Verneklasse

2

Vernets omfang

Hele batteriet

Kommentar

Et enkelt batteri der begge kanonene er fjernet. Et tykt humuslag skjuler begge kanonplattformer.

1894 - 1895
«Ekornredet» bygget til forsvar mot små, hurtiggående båter som måtte klare å forsere jeteen - som en bakre sikring. Batteriet ble satt opp med to 57 mm hurtigskytende Finspongkanoner L/45overført fra det to år eldre «Fugleredebatteriet».
1934
Forsvarsordningen av 1934 innebar at alt skyts 57 mm og mindre skulle utfases, dvs. holdes i mobiliseringsberedskap inntil de fremskutte anleggene var ferdigstilt.
1940 - 1945
Kanonene fjernet under krigen

Ingen treff