Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

0802 Vestre kai S. Kaholmen

Inventaropplysninger
Inventarnavn Vestre kai S. Kaholmen
Inventarnummer 0802
Byggeår 1862; utvidet 1892
Opprinnelig bruk Brygge
Nåværende bruk Brygge
Eksteriør
Bygningsdel Beskrivelse
Bæresystem Kaien ligger på vestsiden av S. Kaholmen og er oppført av bruddstensmur med en høyde over middelvann av 1,6 m. Muren har dekke av huggen granitt og betong. Den har en samlet lengde av ca. 110 m og har to landgangstrapper av granitt innbygget i muren. Bryggeplanet har to granittpullere. Vanndybden ved middelvannstand er ca. 1,7 m. En antagelig senere tilføyelse er utstikkeren omtrent midt på bryggeplanet. Fra 0025 Lagerskur og i retning 0801 Nordre kai løper en 200 m lang forstøtningsmur med tilsammen tre stentrapper. Foran utfyllingen vest for 0029 Lagerskur og videre sydover løper en 145 m lang forstøtningsmur i forlengelsen av Vestre kai, tilbygget 1892.

Vern

Verneklasse

1

Vernets omfang

Hele kaianlegget

Kommentar

Kaien er et bruddstensarbeid av høy håndverksmessig kvalitet og med betydelig alders- og miljøverdi. Opprinnelige deler av bryggeanlegget utmerker seg ved huggenstensdetaljer (bl.a. trappetrinn og hjørnekvadre) i rødlig granitt.

1862
Nordre del av bryggen utført.
1892
Søndre del tilbygget etter store utfyllingsarbeider.
1894
Ladebrygge for festningens elektriske ferge etablert ved søndre del. Strømmen kom fra lysverket i Vestre strandbatteri, etablert samme år.

Ingen treff