Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

0804 Østre kai (torpedobrygge)

Inventaropplysninger
Inventarnavn Østre kai (torpedobrygge)
Inventarnummer 0804
Byggeår 1898-1901
Opprinnelig bruk Brygge
Nåværende bruk Brygge
Eksteriør
Bygningsdel Beskrivelse
Bæresystem Bryggen er oppført av bruddsten samtidig med torpedobatteriet (1898–1901) med en høyde over middelvannstand av 1,6 m. Bryggen er oppført av tuktet kvadersten og har støpt betongdekke. På dens østre hjørne finnes en nyere svingkran. I huken nærmest 0051 Torpedobatteriverkstedet finnes en landgangstrapp med sten i huggen granitt integrert i bryggefronten.

Vern

Verneklasse

1

Vernets omfang

Hele anlegget

Kommentar

Bryggen er et bruddstensarbeid av høy håndverksmessig kvalitet og med betydelig miljøverdi. Inngår i en naturlig sammenheng med 1018 Torpedobatteriet og 0051 Torpedobatteriverkstedet.

1898 - 1901
Anlagt i forbindelse med etableringen av torpedobatteriet.

Ingen treff