Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

0801 Nordre kai, S. Kaholmen

Inventaropplysninger
Inventarnavn Nordre kai, S. Kaholmen
Inventarnummer 0801
Byggeår Ant. medio 1840-tall
Opprinnelig bruk Brygge
Nåværende bruk Brygge for rutebåten m.v
Eksteriør
Bygningsdel Beskrivelse
Bæresystem Nordre brygge strekker seg fra 0002 Havnefortet vestover langs nordsiden av S. Kaholmen til dens nordvestre pynt. Bryggen er oppført av bruddstensmur og har dekke av hugne granittheller. Yttersiden er delvis forsynt med trefendere og plankeverk. På bryggens nordre hjørne finnes en granittrapp med to løp, sørøst for denne landingsbrygge for fergen. Omtrent midt på bryggen fører bro (0753) over til Nordholmen. Vest for broen er tre landgangstrapper av huggen granitt

Vern

Verneklasse

1

Vernets omfang

Hele kaianlegget.

Kommentar

Kaien er et bruddstensarbeid av høy håndverksmessig kvalitet og med betydelig alders- og miljøverdi.

1846
«Qaien» finnes omtalt i en inventarbeskrivelse fra dette året. Antagelig foregikk byggingen av ihvertfall deler av kaien samtidig med oppførelsen av 0002 Nordre fort, som stod ferdig i 1847.
1913
Den vesthge del av bryggemuren avjevnet med betong. bt par pullerter satt opp.
1929
rorstøtningsmur mot sjøen utbedret 3b m i iVzV.
1947
Ny fergebrygge, lengde ca. 20 m.
1983
Deler av fergeleiet gled ut under forsøk på å ta iland en mobilkran.
1997
Omfattende utbedring av fergeleiet.

Ingen treff