Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

1009 Kalkmøllebatteriet

Inventaropplysninger
Inventarnavn Kalkmøllebatteriet
Inventarnummer 1009
Byggeår 1893 og senere
Opprinnelig bruk Bestrykning av minefeltet og nærforsvar av havneinnløpet på Søndre Kaholmen.
Nåværende bruk Ikke i bruk
Eksteriør
Bygningsdel Beskrivelse
Bæresystem Kanonstillingen (Kalkmøllebatteriet): Batteriets betongbrystvern danner en vinkel der det i begge flanker er bygget inn ammunisjonsnisjer. I traversen mot øst en enkel kommandoplass, utført i bruddstensmur. Den inneholder en mindre plattform med foranliggende brystvern samt en liten betongoverdekket telefonkiosk med dør fra adkomsten, felles for denne og kommandoplattformen. Innbygget et håndmagasin med skyvedører av jern, i fronten et mindre dekningsrom. LV-stillingen: Inventaret omfatter også LV-stillingen litt nord for Kalkmøllebatteriet. Denne består av en sirkulær mur av 200 mm betong, omgitt av en jordvoll.

Vern

Verneklasse

Militærhistorisk landskap

Kommentar

Et enkelt batteri med begrenset militærhistorisk betydning som er bevart relativt fragmentarisk.

1893
Batteriet oppstilt med én 57 mm hurtigskytende Finspong-kanon på rullebrisk. Betegnet som «provisorisk» i samtidig inventarbeskrivelse. Navnet kommer av at det lå en kalkmølle her frem til 1896.
1894
Batteriets brystvern ble forsterket og det ble etablert en dekningsvoll mot sjøen. Jordbrystvernet var ca. 8 m tykt og dets indre skråning var støttet med en pælerad og plankebekledning.
1918
Enkel kommandoplass i bruddstensmur oppført i traversen mot sjøen.
1922
Foran brystvernet nedstøpt endel festebolter for oppsetting av stativer for sikteøvelser.
1923
Bordkledning på brystvernet erstattet med betongbrystvern. I den østlige travers innbygget et håndmagasin.
1934
Med den nye Forsvarsordningen ble Oscarsborgs 57 mm-batterier, herunder Kalkmøllebatteriet, utfaset. I dette lå at de skulle holdes operative inntil de fremskutte anleggene i ytre Oslofjord stod ferdige.
1940 - 1945
Kanonen ble ant. fjernet i løpet av krigen.
1959
LV-stilling (øvingskanon) rett nord for kalkmøllebatteriet etablert.

Ingen treff