Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

0001/seksjon 3 Hovedfortet/ Gorgekasernen

Inventaropplysninger
Inventarnavn seksjon 3 Hovedfortet/ Gorgekasernen
Inventarnummer 0001
Byggeår 1849–56
Arkitekt Ing.kpt. Theodor Broch
Opprinnelig bruk Kaserne
Nåværende bruk Kaserne
Ant. etg. 3 (den øverste overhvelvet)
Eksteriør
Bygningsdel Beskrivelse
Grunn/fundament Under den østlige del finnes fem overhvelvede kjellerrom hvorav fire har et mindre vindu. Adkomsten til disse skjer via en trapp i Kjernens og Gorgens felles østre inngang.
Bæresystem Bær ende bruddstenskonstruksjon. Gorgen danner sammen med de tilstøtende kvadrantene fortets avslutning mot nord. Bordgulv på trebjelkelag; beboelsesrom med stubbeloft.
Vegger Yttermuren mot nord er av bruddsten, indre mur mot gårdsrommet av teglsten på granittsokkel. Muren mot nord har cordon-bånd av granitt. Skillevegger og hvelv er av teglsten.
Vinduer 16 store seksramsvinduer mot gårdsrommet i de to nederste etasjene, for en stor del de opprinnelige tegnet av ark. von Hanno i 1853. I 3. etg. ytterligere ett av de nevnte lengst mot øst, de øvrige er høye ettramsvinduer, ant. fra 50-tallet, gruppert to og to i akser over hvert seksramsvindu. Mot nord er det nylig innsatt små termopanvinduer i embrasyrene.
Dører Midt på bygningens 1. etasje er hovedinngangen til fortet gjennom en tofløyet treport. Bak denne finnes under portgangens loft opphengt en fallport av planker, som utgjør motvekt for ytre vindebro slik at fallporten er nede når vindebroen er oppe. Fra portgangen er det to innganger til østre fløy, begge med en dobbeltfløyet tredør. Tilsvarende mot vestre fløy, men her er den ene åpningen gjenmurt. Alle åpninger har foranliggende granittrapper.
Tak Flatt tak med papptekking.
Piper Teglstenspiper med dekkplater av skifer.

1856
Hovedfortet skal ha vært tilnærmet ferdigstilt dette året. Taket var på denne tiden tekket med asfalt.
1860
Sprinkelporter «overalt anbragte».
1867
Vinduer innsatt i kanonportene mot nord i 3. etg. Også vinduer i kjelleren, med sprinkelverk, innsatt. All vindusproduksjon synes å ha foregått på stedet.
1868
Tak og vegger hvittet med limfarve. Portrommet i Hovedporten stensatt med storgatesten. Broen strøket med tretjær e. Vinduene i samtlige tre etasjer samt glassdøren mot Ordresalens balkong «opmalet med guul Oliefarve».
1871
Treporten foran hovedinngangen overmalt med sort oljefarve. Store deler av den ytre bruddstensmur pinnet og spekket med «Cement». 1
1873
Pga. lekkasjer ble asfalt- og murstensskikt revet opp; isteden ble det lagt et 4" tykt lag av betong (pukk, hydraulisk kalk og sement). Dette igjen overdekket med 3/4" asfaltdekke.
1874
23 vær elser i 1. og 2. etg. utstyrt med fotpaneler som ble oljemalt.
1905
Jordfyllingen på taket av Gorgen fjernet pga. tiltagende lekkasjeproblemer.
1912
Ordresalens gulv belagt med linoleum. Ved kommandantkontorets flytning til Husvik ble to brakkerom i østre ende av 2. etg. avdelt med panelvegger til fire rom for underoffisersskolens kontorer.
1926
Alle innvendige murflater i fortet malt med limfarve.
1928
Taket reparert ved pålegging av to lag asfaltpapp i varmt bek. Ca.
1960
Galleriet i Ordresalen fjernet og von Hannos opprinnelige vindu over balkongen ertstattet med blyglassvindu med Sankta Barbaras tårn som motiv. De pussede veggene ble sandblåst for å få frem teglstenen. Nytt kjøkken innredet i 3. etg. Gammel vareheis erstattet med ny 250 kgs heis.
1985
Garderobe og toaletter innredet i 1. etasje.
1989
Muren mot nord spekket.

Ingen treff