Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

0001/seksjon 6 Hovedfortet /Enveloppen

Inventaropplysninger
Inventarnavn seksjon 6 Hovedfortet /Enveloppen
Inventarnummer 0001
Byggeår 1849–56
Arkitekt Ing.kpt. Theodor Broch
Opprinnelig bruk Batteri for 33 stk. 7" bombekanoner
Nåværende bruk Lokaler for Kystartillerimuseet
Ant. etg. 1 + kjellerrom under vollgangen
Eksteriør
Bygningsdel Beskrivelse
Grunn/fundament Under vollgangen finnes 21 overhvelvede kjellerrom, hvorav tre fungerer som kommunikasjonsganger mellom Diamantgraven og de tre gravtamburene. Da Hovedbatteriet stod ferdig ble østre og søndre gravtambur omgjort til passasje til Hovedbatteriets underjordiske kommunikasjonsganger og magasiner.
Bæresystem Bær ende murkonstruksjon. Enveloppen strekker seg fra Vestre til Østr e hjørnekvadrant, utenom og parallelt med Kjernen, adskilt fra denne ved den 2,2 m brede Diamantgrav.
Vegger Yttermurer i gråsten, på innsiden utfòret med teglsten. Delevegger og hvelv i tegl.
Vinduer Kjellerrom: 16 mindre vinduer og 7 luker oppr. beregnet til prosjektiltransport. Nyere vinduer i de forlengede kasemattene som idag brukes av Kystartillerimuseet
Dører Nyere ståldører til museumsdelen. Utgangsgalleriet mot Hovedbatteriet har utvendig jerndør og innvendig (mot Diamantgraven) treport.
Tak Flatt tak med papptekking

1 Asfalten ble tatt opp i 1874 pga. lekkasjer. Det ble lagt betongunderlag av pukksten, hydraulisk kalk og sement før ny asfaltering.

2 Riksarkivet: OSCF, Ing.det., pk. 76: Inventarbeskrivelse 1854

3 Riksarkivet: OSCF, Ing.det., pk. 60: Inventarprotokoll for tiden fra 1. juli 1878 til 30. juni 1881

1852
Enveloppebatteriet montert med 33 stk. 7" bombekanoner i kasemattaffutasjer. Kasemattenes murstenshvelv var overdekket med asfalt og jord, og var åpne i bakkant. De granittinnfattede kanonportene var lukket med sortmalte trelemmer. Murstensgulvet hadde sideretningsbuer av granitt. Vollgangen bak kasemattene var dekket med asfalt over de ialt 19 kjellerrommene, ellers med mursten. 1
1855
1814-batteriet ble fjernet da det maskerte endel av Enveloppens kanoner. 2
1875
Ved etableringen av 1001 Hovedbatteriet ble 17 av Enveloppens kasematter maskert av Hovedbatteriets ryggvoll, en sandfylling på ca. 6000 m3. Embrasyrene ble tilmurt med bruddsten før ryggvollen ble bygget opp. Dog ble det etablert én gjennomgang gjennom en kasematt litt øst for midtaksen gjennom fortet. Kasematten ble her utvendig tilbygd et utgangsgalleri i granitt, som ihvertfall var på plass i 1881. 3 Granittinnfatningen fra kanonporten ble overført til 0002 Havnefortets kasemattbygning.
1891 - 1892
De maskerte kasemattene var blitt forlenget 1,5 m bakover og ble nå innredet og lukket i bakkant. Bakveggen forsynt med dør og to mindre vinduer på hver side. 16 kasematter ble ombygget, mens én ble brukt til gjennomgang til Hovedbatteriet. Denne var fullført i 1891, men uten porter. De tre ytterste kasemattene på hver fløy ble innrettet til kjøkken og spiskammers. Ved siden av østre kjøkken ble to rom benyttet som smie og verksted for Arsenalet.
1891
En gjennomgang uten utgangsgalleri etablert rett østenfor vollens avslutning.
1894
Luftesjaktene fra østre kjellerrum i Enveloppen forhøyet med 30 cm for at ikke sne skal tette åpningene.
1925
Gammelt sentralvarmeanlegg for damp utskiftet med varmtvannsanlegg.
1926
Alle innvendige murflater i fortet malt med limfarve.
1949
Innredet sambandssentral for festningen i fire av Enveloppens kasematter.
1970
Ryggvollen fjernet.
1972
Betongdekke over kjellerrommene.
1983
Spiserom stab innredet.
1998
Ombygget for Kystartillerimuseet

Ingen treff