Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

0034 Sykestue

Image "070902c_18_01.jpg" without description

M 1:5000

Image "070902c_18_02.jpg" without description

Plan 2001, 1:200.

Image "070902c_18_03.jpg" without description

Det tidligere «Farsottsykehuset», også kalt «Epidemien» hørte til Marinens sykehus, men ble oppført i god avstand, utenfor vollverket etter gammel militær tradisjon (0034). I forgrunnen det skrånende glaciet ned mot Kanalen.

Image "070902c_18_04.jpg" without description

Eksteriør, detalj.

Image "070902c_18_05.jpg" without description

Påbygg til sykestue, oppført 1952, sett fra vest. Denne delen av bygningen er ikke omfattet av vern.

Image "070902c_18_06.jpg" without description

Sykestua sett fra øst. I forgrunnen «glaciet» eller forterrenget til Marinestasjonen.

Image "070902c_18_07.jpg" without description

Sykestuen sett fra nordøst. I forgrunnen vestre ende av 0955 Vollporten.

Image "070902c_18_08.jpg" without description

Tegning «Farsotsykehus» 1917.

Inv.nr. og navn

0034 Sykestue

Navn / Seksjonsnavn

Sykestue

Tradisjonelt navn

Farsotsykehus samt Epidemien

Oppført / arkitekt

1918 (eldste del) signert (approbert / godkjent) A. Sørensen (utydelig skrift)

Nåværende funksjon

Sykestue

Opprinnelig funksjon

Isolatavdeling for syke, tilhørende Marinens Sykehus

Historikk

1918–1924

Oppført

1952

Påbygg mot vest, sykeavdeling i to etasjer samt mellombygg (uten vern)

1977–78

Innvendige oppussingsarbeider bl.a. platekledning av vegger og nedforing av himlinger

1984–91

Utskifting av diverse vinduer, omtekking av tak, fornying av VVS-anlegg

Beskrivelse

(Merk: Opplysningene gjelder eldste del av bygget dersom ikke annet er angitt)

Hovedkonstruksjon

Bærende teglsteinskonstruksjon. Mellombygg i bindingsverk Nyere tilbygg i betong mot vest

Antall etasjer

1

Fundament / kjeller

Støpt grunnmur

Vegger

Fuget mursteinsmur, upusset

Etasjeskiller

Trebjelkelag mot loft

Ytterdører

Tredører med liggende glassfelt øverst

Vinduer

6-rams vinduer med stående vinduer, oppdelt i to ruter, nederst. Mot syd hovedsakelig 5-rams vinduer med hel rute øverst i tillegg til 4-ramsvinduer og en del mindre ettramsvinduer oppdelt i ruter

Tak

Saltak tekket med teglstein

Pipe

6

Vern

Verneklasse

1 (eldste del). For nyere tilbygg i betong (1952) gjelder Verneklasse 0 – liten verneverdi

Vernet omfatter

Eksteriør (eldste del)

Kommentar

Oppføring av et lasarett på utsiden av av festningsvollen eller garnisonen, i god avstand til Marinens Sykehus, har lange tradisjoner innenfor militært byggeri. I dette tilfelle gjaldt det en separat isolatavdeling som ble oppført i god avstand ti Marinens Sykehus. Egne epidemiavdelinger er kultur- og medisinhistorisk interessante og må ses i sammenheng med utviklingen av det moderne sykehusvesenet. Etter at Marinens Sykehus ble ødelagt i 1945 fikk sykestuen et tilbygg mot sjøen. Dette fikk en nøktern, tidstypisk utforming uten forsøk på tilpasning til den relativt godt bevarte eldre sykestuen i tegl.

Historiske tegninger: ØSD-arkiv: (2 tegninger) Sykestue 0034 A og B Tegning signert A. Sørensen 1917

Andre referanser: ØSD: arkiv: Tegning til påbygg, stålskuff 21 ikke scannet

Britt-Alise Hjelmeland: Militære sykehus i Norge Fortidsminneforeningens årbok 2000 (artikkel der bygningen er omtalt)