Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

0294 Minemagasin II

Inventaropplysninger
Inventarnavn Minemagasin II
Inventarnummer 0294
Byggeår 1920
Opprinnelig bruk Minemagasin
Nåværende bruk Lager
Ant. etg. To etasjet med loft
Eksteriør
Bygningsdel Beskrivelse
Bæresystem Bindingsverkskonstruksjon. Trebjelkelag mot loft
Vegger Bindingsverk ut- og innvendig panelt. Utvendig kledt med bølgeblikk
Vinduer Etrams og torams vinduer med ni og tolv glass i rammen
Dører Doble porter mot øst
Tak Saltak tekket med bølgeblikk
Annet Ifølge inventarbeskrivelse støpt grunnmur (mulig forblending)

Vern

Verneklasse

1

Vernet omfatter

Eksteriør og interiør

Kommentar

Minemagasin I og II på Østøya er både bygningsteknisk og militærhistorisk interessante. De er oppført i bindingsverk av kraftige dimensjoner og med innvendige stolperekker med skråstivere, en byggemåte med forbilder bl.a. i eldre norske sjøhus. Begge bygningene er svært autentisk bevart med opprinnelig ut- og innvendig panelt bindingsverk som ble kledt utvendig med bølgeblikk for at de skulle være mest mulig tette, vinduer med jernsprosser, beslag m.v. Minemagasinene på hver side av Mastedammen er knyttet til den omfattende sjømilitære oppbyggingen rundt 1. verdenskrig. Mine- og torpedovirksomheten på Østøya som ble innledet i 1877 med oppføring av Magasin for Torpedovesenet på Østøya (inv.0299) har vært av nasjonal betyding. Sist i 1930-årene ble den igjen utvidet med oppføring av (0313) minemagasin III, og videre igjen under 2. verdenskrig. Østøya utgjorde en separat enhet i forhold til ammunisjonsvirksomheten på Mellomøya og aktiviteten på de to øyene var stor inntil tyngdepunktet i Marinen ble overflyttet til Vestlandet midt på 1950-tallet. Vernet omfatter eksteriøret og interiøret med arkitektoniske detaljer som helhet

1920
Oppført av ut- og innvendig panelt bindingsverk, utvendig kledd med bølgeblikk
1986
Betongimpregnering av nytt gulv. Montering av nye porter

Ingen treff