Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

0405 Ammunisjonsmagasin

Inventaropplysninger
Inventarnavn Ammunisjonsmagasin
Inventarnummer 0405
Byggeår 1892
Opprinnelig bruk Ammunisjonsmagasin
Nåværende bruk Lager
Ant. etg. 1
Eksteriør
Bygningsdel Beskrivelse
Bæresystem Bindingsverk med innvendig stolperekke. Trebjelkelag mot loft
Vegger Bindingsverk utvendig og innvendig kledt med panel. På utsiden er det lagt bølgeblikk utenpå panelet
Vinduer Åtte vinduer dekket med skodder
Dører Doble labankporter i gavlen
Tak Saltak kledt med bølgeblikk
Piper Ingen
Annet Bruddsteinsmur og pelefundament forblendet med naturstein

Vern

Verneklasse

1

Vernet omfatter

Eksteriør og interiør

Kommentar

Magasinet hører til utbyggingen før 1905. De eldste ammunisjonsmagasinene på Mellomøya er 0423 Krutthuset som ble oppført i 1840 og 0409 Ammunisjonsmagasinet fra 1884. Et større magasin (0403) ble oppført samtidig med 0405, noen år senere ble en lade ombygget til ammunisjonsmagasin (0376), alle i treverk med utvendig kledning av bølgeblikk (se 0403). Bølgeblikkledningen er imidlertid ikke anført i en samtidig inventarbeskrivelse og kan derfor ha blitt satt opp noen år senere. Inventarbeskrivelse sier også at huset opprinnelig var tekket med tagsten. Ammunisjonshuset ble oppført med skinnegang tilknyttet egen brygge. Vernet omfatter eksteriøret som helhet, indre hovedstruktur samt eldre arkitektoniske detaljer i interiøret

1892
Oppført som ammunisjonshus med brygge og skinnegang. Vedlikeholdshistorie ikke oppgitt. Magasinet er lite endret utvendig.

Ingen treff