Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

0382 Arbeidshus I

Inventaropplysninger
Inventarnavn Arbeidshus I
Inventarnummer 0382
Byggeår 1913
Opprinnelig bruk Arbeidshus
Nåværende bruk Uten funksjon / lager
Ant. etg. 1
Eksteriør
Bygningsdel Beskrivelse
Bæresystem Bindingsverk. Fire tilbygg, to i betong, et i teglstein og et i bindingsverk. Innvendig tretak
Vegger Bindingsverk kledd med utvendig og innvendig panel. Tilbygg i betongvegger utvendig pusset, teglsteinsvegger malt
Vinduer Trerams vinduer med to stående og et liggende glass i arbeidshuset. Etrams vinduer med fire glass i rammen i tilbygg. I tillegg enkelte etrams med tre glass i rammen
Dører Enkle og doble tredører
Tak Saltak tekket med bølgeblikk. Pulttak over tilbygg
Piper En kraftig teglsteinspipe. To store avluftingspiper
Annet Betong- og steinfundament / pillarer

Vern

Verneklasse

1

Vernet omfatter

Eksteriør

Kommentar

Arbeidshuset har flere separate fyrrom og rom med kraftige luftepiper som er lagt på utsiden av selve arbeidsrommet, antagelig på grunn av brannfaren. Bygningen er et av småhusene i «gatemiljøet» med arbeidshus for ammunisjonsbehandling fra perioden 1912–1919 på Mellomøya som er unikt i sitt slag i Norge. Innvendig er bygningen idag tømt for eldre utstyr. Vernet omfatter eksteriøret som helhet

1913
Oppført
1976
Utskifting og ombygging av fyringsanlegg
1988
Reparasjon og omtekking av tak

Ingen treff