Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

0134 Lager (halvtaksskur, slått sammen med tidl. inv.nr. 0135)

Image "070902c_120_01.jpg" without description

M 1:5000

Image "070902c_120_02.jpg" without description

Halvtaksskur oppført 1861 sett fra nordvest.

Image "070902c_120_03.jpg" without description

Sykkelstall mot nord, oppført 1940-45 (tidl. Inv.nr. 135).

Image "070902c_120_04.jpg" without description

Halvtaksskurene i tre sett fra Verftssiden.

Image "070902c_120_05.jpg" without description

Snitt.

Image "070902c_120_06.jpg" without description

Plan.

Inv.nr. og navn

0134 Lager (halvtaksskur) (slått sammen med tidl. Inv.nr. 0135 sykkelstall)

Tradisjonelt navn

Halvtaksskur

Oppført / arkitekt

1861

Nåværende funksjon

Lager / Uten funksjon

Opprinnelig funksjon

Lagerskur for malersaker og modeller for mekaniske verkstedene

Historikk

1850

Oppført som en del av den sammenhengende bebyggelsen inntil verftsmuren da denne sto ferdig. Var delt i tre rom; lengst mot syd et lagerrom med to doble porter til malersaker, deretter to rom med to og tre doble porter til modeller for de mekanske verkstedene. Var tekket med tegltak

1874

Brann på verftet. Noen av halvtaksskurene måtte repareres etterpå

1940–1945

Påbygd sykkelstall mot nord av den tyske okkupasjonsmakten (tidl. Invnr. 0135)

1991–1992

Søknad om rivetillatelse. Stilt i bero av Riksantikvaren

Beskrivelse

Hovedkonstruksjon

Bindingsverk

Antall etasjer

1

Fundament / kjeller

Bruddstensgrunnmur

Vegger

Utvendig panelt bindingsverk

Etasjeskiller

Ingen

Ytterdører

Syv doble labankporter

Vinduer

Ingen

Tak

Pulttak tekket med bølgeblikk

Pipe

Ingen

Vern

Verneklasse

1

Vernet omfatter

Eksteriør

Kommentar

Bruksbygning av enkleste sort hvis funksjon forteller om den eldre driften ved verftet. Bærer i 1999 / 2000 preg av manglende vedlikehold fordi den har vært ute av bruk. Det tidligere lagerskuret for malersaker og modeller til de mekaniske verkstedene er det eneste gjenværende av halvtaksskurene i stenderverk som ble oppført i 1850-60 årene. Bygningen er tidligere søkt revet, men skal ivaretas som en del av den opprinnelige strukturen og for å vise ulike driftsaspekter ved det eldre verftet. Vernet gjelder for eksteriøret og omfatter også den ekstyske sykkelstallen i nordenden av bygningen (tidligere inventar nr. 0135)

Historiske tegninger: Ikke funnet

Arkiv: ØSD-arkiv. Inntegnet på Kart 1913

Vestfold FK arkiv: Korrespondanse vedrørende ønske om riving (kopi i FB)