Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

0951 Murgjerde ved BSS

Inventaropplysninger
Inventarnavn Murgjerde ved BSS
Inventarnummer 0951
Byggeår 1880–
Opprinnelig bruk Lukket innhegning rundt Søkadettinstituttet
Nåværende bruk Innhegning rundt BSS
Eksteriør
Bygningsdel Beskrivelse
Bæresystem Muren rundt Sökadettinstituttet, i dag BSS, var opprinnelig en forlengelse av 0854 Verftsmuren, oppført i 1 ½ steins utfuget mur med 2 steins pilarer. Deler av muren har dannet bakvegg for skur på innsiden.Deler av den opprinnelige muren kan være forsvunnet eller ha blitt endret i forbindelse med om- og tilbygginger av skolen.0854 Verftsmuren danner vestveggen av gårdsrommet. I denne delen av muren er det flere gjenmurte åpninger som viser at det har vært nær forbindelse mellom skolen og virksomheten på Verftet

Vern

Verneklasse

1

Vernet omfatter

Hele murstrukturen

Kommentar

Muren rundt det tidligere Sökadettinstituttet er godt bevart og inngår som et viktig strukturelt element i kulturmiljøet. Spor av tidligere åpninger er viktige for forståelsen av den funksjonelle sammenhengen mellom verftet og områdene utenfor

1880
Oppført som en forlengelse av Verftsmuren rundt 0088 Søkadettinstituttet (eldste del oppført 1862)
1952
Muren supplert med nettinggjerde rundt 0088 BSMA i forbindelse med bygging av ny 0089 elevkaserne på østsiden (0951)

Ingen treff