Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

0065 Bryggerhus N Paviljong

Image "070902c_42_01.jpg" without description

M 1:5000

Image "070902c_42_02.jpg" without description

Bryggerhus og mur rundt gårdsrommet til nordre offiserspaviljong i Brakke A.

Image "070902c_42_03.jpg" without description

Fasade inn mot gårdsrom.

Image "070902c_42_04.jpg" without description

Gammel port med beslag og slåe. På størstedelen av de øvrige portene er slåene forsvunnet.

Image "070902c_42_05.jpg" without description

Plan og snitt, tegning mai 1971.

Image "070902c_42_06.jpg" without description

Bryggerhuset har to eldre labankdører med stående panel, men det er usikkert om disse er de opprinnelige eller om dørene har hatt panel med fiskebensmønster slik som på bryggerhus 0075.

Image "070902c_42_07.jpg" without description

Fasade mot nord. Bryggerhusene til offiserspaviljongene er beskrevet med to stallvinduer. Dagens vinduer er av nyere dato, men kan stå på opprinnelig plass.

Inv.nr. og navn

0065 Bryggerhus N Paviljong

Tradisjonelt navn

Bryggerhus til nordre offiserspaviljong

Oppført / arkitekt

1839–42 av F.H. Aubert

Nåværende funksjon

Uthus for bolighus

Opprinnelig funksjon

Bryggerhus med stall og fjøs for offisersfamilie

Historikk

1842

Oppført som grundmuret bygning i én etasje med loft tekket med tagsten. Utvendige vegger afskurede med kalk. Inneholdt bryggerhus med skorstene (gruer), innmurt bryggepanne, benk, strykeværelse med kakkelovn, stall til to hester, fjøs til en ku, sælekammer, redskapskammer og vognskur, dessuten rommelig høyloft. Til dette var det stige i gangen foran stallen og fjøset. På utsiden hadde høyloftet ark med dører der høyet ble heist inn. Her var 4 van-lige vinduer og 2 stallvinduer, 8 magedøre (delte dører) med lås og dobbelt port for vognskur. Innvendige skillevegger i utmurt bindingsverk som var rappet på begge sider, det var murstein i bryggerhusgulvet, de øvrige var plankegulv. Takene i bryggerhus og strykeværelse hadde kalkpuds på forskaling. I de øvrige var det bordtak.

To frittstående murer mellom bryggerhus og offiserspaviljong skilte gårdsrommet fra gaten og fra de meniges gårdsrom. Murene var pusset og tekket med takpapp. Inntil muren mot gaten var det gjødselbinge og privet i utmurt stenderverk, mot de meniges gårdsrom et vedskjul av bindingsverk. Under muren her var det en felles brønn med pumpe inne i hvert av gårdsrommene. Nedgang til kjeller med trapp av kalksten ved boligen. På utsiden av gårdsrommet og foran gavlen av offiserspaviljongen var der hage inngjerdet med stakitter. Kilde: Inventarbeskrivelse 1882

Ca. 1900

Det tidligere vognskuret innredet til strykeværelse

1984–1991

Drenering, pussarbeider (sement), reparasjon og omtekking av tak med ny takstein

1998–1999

Bygningen pusset om med kalk. Skader forårsaket av sementpuss utbedret

Beskrivelse

Hovedkonstruksjon

Bærende teglsteinskonstruksjon

Antall etasjer

1

Fundament / kjeller

Bruddsteinsmur, senere påstøpt

Vegger

Murvegger utvendig pusset, innvendige skillevegger i utmurt bindingsverk opprinnelig rappet med kalk. I dag dels platekledt m.v.

Etasjeskiller

Trebjelkelag mot loft

Ytterdører

Tredør, panelt.

Vinduer

Torams vinduer med ti glass i rammen. To mindre ett-rams vinduer mot gate i nord (opprinnelig antagelig stallvinduer)

Tak

Halvvalmet tak tekket med teglstein

Pipe

En teglsteinspipe

Vern

Verneklasse

1

Vernet omfatter

Eksteriør og interiør

Kommentar

Bryggerhuset tilhørte nordre offiserspaviljong i Brakke A i det østlige brakkestokk-kvartalet. Den opprinnelige innredningen med egne bryggerhuskjeler, strykeværelse, stall og fjøs viser at de høyere offiserene hadde selvstendige husholdninger som sto i kontrast til underoffiserene og de meniges boliger og deres gårdsrom som var felles for flere og som ikke hadde innredning for hester og kyr. Portrommet med de gamle portene og bryggerhuset med vindark til høyloftet er som helhet godt bevart. Bryggerhusets interiør er preget av endringer etter at husdyrhold og bryggerhusfunksjonen tok slutt, noe som også førte til at dører og vinduer ble skiftet ut for lang tid siden. Vernet gjelder eksteriøret som helhet samt interiøret med rester av eldre hovedstruktur og arkitektoniske detaljer

Andre referanser: Militær inventarbeskrivelse 1882

RA antikvarisk arkiv: Horten / B79. Ulike utkast til brakkebebyggelsen. Et av utkastene viser nordre fasade til 0060 Brakke A samt bryggerhus 0065 slik de ble utført