Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

0144 Materiallager

Image "070902c_128_01.jpg" without description

M 1:1000

Image "070902c_128_02.jpg" without description

Materiallager, oppført i 1915 sett fra sør. Materialene til bygningen skal ifølge muntlige opplysninger stamme fra en høylåve som sto i Tivoliområdet, men huset er blitt sterkt ombygd etter at det ble flyttet.

Image "070902c_128_03.jpg" without description

På et kart over Terrenget nordenfor Tivoli, datert 1928 er det skravert en «lade» vis à vis «Stabburet» ved Tivolibatteriet (se nederst til venstre). Dette kan være bygningen hvor materialene ble hentet fra i 1953. I denne perioden ble det oppført et rekkehusfelt i dette området. ØSD 070101 Nord for Tivoli

Inv.nr. og navn

0144 Materiallager

Tradisjonelt navn

Oppført / arkitekt

1915 / 1953

Nåværende funksjon

Lager

Opprinnelig funksjon

Høylåve

Historikk

1915

Angitt oppført som høylåve på Tivoliområdet

1953

Flyttet fra Tivoli til verftsområdet

1986

Platekledning av gartnerbod

1990–1991

Omtekking av tak, utskiftning av kledning, vinduer og port

Vern

Verneklasse

0 – Liten verneverdi

Vernet omfatter

Kommentar

Bindingsverksbygningens tidligere funksjon som høylåve i Tivoliområdet (skogen sørøst på Karljohansvern) og gjenbruken av materialer i en knapphetstid er kulturhistorisk interessant. Bygningen kan være eldre enn angitt byggeår. I inv. Beskrivelse fra 1882 beskrives en eldre lade som tilhørte 0047 Verftssjefens bolig: oppført på Løkken ved Stolpeboden, bygget av Stenderverk, kledt med uhøvlede, komposisjonsmalte bord og med teglhengt bordtak. Bygningen var 22 m lang, 6,2 m og 3,3 m høy hvor der var låvegulv i midten og lade (oppbevaring) på hver side. Ombygninger, utskiftning av kledning, tak, vinduer og dører gjør at bygningen i dag har et moderne preg. Den er derfor ikke underlagt vern

Historiske tegninger: Ikke funnet.