Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

0772 Vealøsbroen

Inventaropplysninger
Inventarnavn Vealøsbroen
Inventarnummer 0772
Byggeår 1940–1945 og 1954
Opprinnelig bruk Bro mellom Møringa og Vealøs
Nåværende bruk Bro mellom Møringa og Vealøs

Vern

Verneklasse

0 – Liten verneverdi

Vernet omfatter

Kommentar

Broen som forbinder Vealøs med Møringa og fastlandet er bygget av trevirke. Den første, tyskbygde broen var atskillig lengre, nemlig 720 m. Etter 2. verdenskrig er det gjort store utfyllinger på nordsiden av Møringa og broen til Vealøs ble forkortet ved hjelp av steinfyllinger. Nåværende bro har ikke i seg selv verneverdi, men markerer at Vealøs er en øy, en struktur som bør opprettholdes

1940 - 1945
Første gang oppført av den tyske okkupasjonsmakten. Var da 720 m lang
1954
Hovedreparasjon av bro. Forkortet ved hjelp av steinfyllinger. Er i dag 109,6 m lang og 3,50 m bred
1990
Reparasjon / impregnering av treverk

Ingen treff