Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

0139 Forsøkshus FFI

Image "070902c_124_01.jpg" without description

M 1:5000

Image "070902c_124_02.jpg" without description

Forsøkshus oppført 1952 sett fra vest.

Inv.nr. og navn

0139 Forsøkshus FFI

Tradisjonelt navn

Oppført / arkitekt

1952 (eldste del)

Nåværende funksjon

Lager, m.v.

Opprinnelig funksjon

Forsøkshus FFI

Historikk

1952

Oppført

Vern

Verneklasse

0 – liten verneverdi

Vernet omfatter

Kommentar

To mindre bruksbygninger i panelt bindingsverk