Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

0195 Maskinverksted

Inventaropplysninger
Inventarnavn Maskinverksted
Inventarnummer 0195
Byggeår 1918
Opprinnelig bruk Montasjehall for sjøfly
Nåværende bruk Produksjonshall / lager / verksted
Ant. etg. 1
Eksteriør
Bygningsdel Beskrivelse
Bæresystem 30 cm tykke vegger av betong forsterket med betongsøyler.
Vegger Murte vegger utvendig pusset
Vinduer Ettrams og torams vinduer. Overlysvinduer i tak
Dører Heisbar stålport samt (panelt) dør mot vest
Tak To takbuer tekket med papp
Annet Støpt gulv uten kjeller

Vern

Verneklasse

2

Vernet omfatter

Eksteriør

Kommentar

Maskinverkstedet er den eneste gjenværende bygningen fra den opprinnelige flyfabrikken på Møringa som ble opprettet i 1915. Bygninger knyttet til den tidlige flyhistoriske utviklingen i Norge (før 1940) er i dag svært sjeldne. Bygningen er ombygd og endret, men har verneverdi også som en del av miljøet på Møringa der den sammen med de to montasjehallene (inv.nr. 0193 og 0203) utgjør viktige landemerker i det åpne landskapet på Møringa

Historiske bilder: Historisk bilde av bygningen i lokalavis 21.6.1986 (Gjengangeren el. Tønsberg Blad) Utklipp i Vestfold FK arkiv, kopi i FB

Andre referanser: ØSD-Arkiv: Tegning oppdatert 1987

1916 - 1918
Bygningen oppført som maskinverksted til Marinens Flyvebaatfabrikk, innstiftet i 1915. Opptakten startet i 1912 da marineløytnant Dons foretok den første norske flyvingen overhodet over Karljohansvern. Samme år ble flyet Start overrakt til Forsvarsdepartementet og ombygd til sjøfly i et av båtskurene på Møringa. Etter at Marinens Flyvebaatfabrikk ble opprettet her i 1915 ble det oppført en rekke bygninger på Møringa, herunder flere store treskur mot sjøen i lemmekonstruksjon som kunne åpnes i sin helhet for å trekke fly inn og ut. Maskinverkstedet i mur lå litt inntrukket fra stranden De første årene utførte fabrikken fortrinnsvis reparasjon og vedlikehold av innkjøpte utenlandske fly
1917
Marinens Flyvevesen innstiftet med egen flyskole på Karljohansvern / Møringa
1920
Flyfabrikken begynte å bygge på lisens fra andre fabrikker, senere også etter egne modeller slik som MF 11
1930 - 1939
1932 – Fyrhus mot nordøst oppført. 1939 – Flyfabrikken utvides og moderniseres
1940 - 1945
Den tyske okkupasjonsmakten overtok flyfabrikken. Brukt til overhaling av tyske transportfly og motorer. Påbygd fyrhus (sentralvarmeanlegg) mot nordøst. Flyfabrikken nedlagt av okkupasjonsmakten i 1944 og maskiner og utstyr pakket og sendt til Oslo for transport til Tyskland
1945 - 1965
Den norske Luftforsvaret opprettet som egen våpengren. Horten flyfabrikk startet opp igjen og underlagt Luftforsvarets forsyningskommando på Kjeller. Ingen nyproduksjon av fly etter 2. verdenskrig. Store vedlikeholdsoppgaver og utvikling av egen elektronikk og instrumentavdeling. 250 ansatte i 1965. De siste årene utførte fabrikken overhaling av sjøfly helikoptere og stempelmotorer i tillegg til en del generelt reparasjons- og vedlikeholdsarbeide
1950
Vinduer er skiftet ut. Heisbar port mot sjøen av nyere dato. Transformatorkiosk av nyere dato satt opp mellom de to «fyrhusene»
1965 - 1968
Horten Flyfabrikk nedlagt. Bygningene og området overdratt fra Luftforsvaret til Marinens Hovedverft
1990 - 1999
Området tilbakeført til Forsvaret

Ingen treff