Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

0430 Sprengstoffmagasin

Inventaropplysninger
Inventarnavn Sprengstoffmagasin
Inventarnummer 0430
Byggeår 1918
Opprinnelig bruk Sprengstoffmagasin
Nåværende bruk Uten funksjon / lager
Ant. etg. 1
Eksteriør
Bygningsdel Beskrivelse
Bæresystem Bindingsverk. Ingen
Vegger Bindingsverk, utvendig og innvendig kledt med panel og med ytre kledning av bølgeblikk
Vinduer Ingen
Dører Enkel labankdør kledt med bølgeblikkplater
Tak Saltak tekket med bølgeblikk
Piper Ingen
Annet Betong

Vern

Verneklasse

1

Vernet omfatter

Eksteriør

Kommentar

Sprengstoffmagasinet er i likhet med inv.nr. 0431 oppført i forbindelse med anlegging av ammunisjons- og sprengstoff fabriksjon på Mellomøya i tidsrommet rundt 1. verdenskrig. Magasinene er oppført i god avstand fra miljøet av arbeidshus og byggegrunnen er delvis innskutt i fjell som virker som beskyttelse (skjelter) mellom bygningene. Innvendig er bygningene tømt for eldre utstyr. Vernet omfatter eksteriøret som helhet

1918
Oppført. Vedlikeholdshistorie ikke angitt

Ingen treff