Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

0378 Skur for brannsprøyte

Inventaropplysninger
Inventarnavn Skur for brannsprøyte
Inventarnummer 0378
Byggeår 1912
Opprinnelig bruk Lokomotivstall
Nåværende bruk Lager
Ant. etg. 1
Eksteriør
Bygningsdel Beskrivelse
Bæresystem Bindingsverk. Ingen
Vegger Lett bindingsverk utvendig kledt med stående panel
Vinduer Ingen
Dører To doble labankdører (porter)
Tak Saltak kledt med bølgeblikk
Piper Ingen
Annet Pillarer av stein

Vern

Verneklasse

1

Vernet omfatter

Eksteriør og interiør

Kommentar

Lokomotivstallen er en rest etter den smalsporede jernbanen som var et bindeledd mellom kaien, lagerne og hus for produksjon og behandling av ammunisjon som ble oppført i den sterke oppbygningsperioden for Marinen rundt 1. verdenskrig. Tregulv med skinnegang inne i bygningen. Rester av materiellet fra jernbanen er overført til Lommedalsbanen i Bærum kommune. Vernet omfatter eksteriøret som helhet og rester av eldre utstyr og arkitektoniske detaljer i interiøret

1912
Oppført som lokomotivstall til den smalsporede jernbanen som ble anlagt på Mellomøya rundt 1. verdenskrig i forbindelse med utbygging av arbeidshus for behandling av ammunisjon. De første skinnegangene var anlagt allerede mellom 1895-1905 til de eldre ammunisjonsmagasinene

Ingen treff