Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

0155 Skolebygning SMES (slått sammen med tidligere inv.nr. 0156)

Image "070902c_136_01.jpg" without description

M 1:5000

Image "070902c_136_02.jpg" without description

Skolebygning, tidligere Sjøforsvarets maskin og elektroskole (SMES) oppført 1953

Inv.nr. og navn

0155 Skolebygning SMES (slått sammen med tidligere inv.nr. 0156)

Tradisjonelt navn

Elektroskolen

Oppført / arkitekt

1953

Nåværende funksjon

Kontorer. Under ombygging

Opprinnelig funksjon

Skolebygning med verksteder (smie, sveiseverksted, laboratorium)

Historikk

1953

Skolebygningen oppført

1981–1987

Skolebygningen: Ombygging av inngangsparti, påbygg mot syd-øst med klasserom. Utskifting av vinduer i 2. etasje, omtekking av tak

2000

Ombygningsarbeider etter funksjonsendring

Vern

Verneklasse

0 – Liten verneverdi

Vernet omfatter

Kommentar

Skolebygningen i armert betong utgjør et anlegg sammen med 0156 trafo / kompressorhus fra 1940–45 og 0157 maskinlaboratoriet fra 1923. Omredet er preget av store endringer og bygninger fra denne tidsperioden er tillagt liten verneverdi på Karljohansvern

Andre referanser: ØSDs arkiv: Tegninger lagret lokalt