Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

0805 Stjertebrygga

Inventaropplysninger
Inventarnavn Stjertebrygga
Inventarnummer 0805
Byggeår 1820, 1905, 1952. Helt fornyet ca. 1990
Opprinnelig bruk Brygge
Nåværende bruk Brygge
Eksteriør
Bygningsdel Beskrivelse
Bæresystem Den eldre bryggen var oppført dels i tørrmur, dels som pelebrygge. Dette gjelder også nåværende brygge som ifølge inventarbeskrivelsen er helt fornyet

Vern

Verneklasse

0 – Liten verneverdi

Vernet omfatter

Kommentar

Stjertebryggen var er et av de eldste byggverkene ved orlogsstasjonen og var tidligere administrativt fredet. Nåværende brygge bygger videre på opprinnelig brygge i tørrmur / pælebrygge, men er i de senere år blitt totalt fornyet. Vernebegrensningene er derfor tatt ut

1820
Angitt (første gang) oppført
1882
Stjertebryggen ble i 1882 beskrevet som 84,7 m lang og 4,2 m bred. Den var oppført i kold bruddstensmur. På nordre side var det anlagt en «holme» av pæler som fungerte som en pute og beskyttelse mot fartøyer. På dette tidspunktet ble den kun benyttet av fiskebåter og mindre fartøyer som la til her
1905
Utvidet med en 10 meter lang trebrygge
1952
Ombygd
1990
Ombygd

Ingen treff