Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

0955 Vollporten (parti av sydvollen ved innkjøring til Karljohansvern)

Inventaropplysninger
Inventarnavn Vollporten (parti av sydvollen ved innkjøring til Karljohansvern)
Inventarnummer 0955
Byggeår Ca. 1856
Opprinnelig bruk Del av befestning
Nåværende bruk Voll, del av fortifikatorisk landskap
Eksteriør
Bygningsdel Beskrivelse
Bæresystem Jordvoll med skrånende, gressbevokst glacis på utsiden (mot syd) ned mot Kanalen og noe brattere skråning på innsiden. Nedre vei fra Kanalbrua skjærer gjennom vollen. Gjennom skjæringen er vollen forblendet med huggen granitt. Vollen strekker seg ca 200 m i øst-vestlig retning. På østiden av Nedre vei har den en litt uklar avgrensing, men ser ut til å følge terrenget i en liten bue mot syd og deretter i østlig retning mot Batteriet i Tivoli

Vern

Verneklasse

1

Vernet omfatter

Hele den eksisterende jordvollen med skjæring for vei (anlegg / eksteriør hovedstruktur)

Kommentar

Vollporten / Søndre Voll og Kanalen over Bromsjordet er en del av fortifikasjonene på Marinestasjonen som ble endelig fullført i 1850-årene. Det omfattet Strandbatteri nr. I (revet i 1960 –årene), og Strandbatteri nr. I og II (1850, 1851) på nord- og østsiden av verftet, festningen Citadellet (1848 –1852; revet 1971), Fortet Norske Løve (1852 –1859) på Vealøs samt den eldre Byvollen mot øst (1832). Kanalen (1857 –1863) ble anlagt for å skape en kort forbindelse mellom Indre Havn og Oslofjorden. Samtidig skulle den skape en sperre mellom Hortenshalvøya og fastlandet innenfor, understøttet av vollen på innsiden som beskyttet Verftet og Marinesamfunnsområdet mot syd

Historiske tegninger: FMU – Hovedpho

1857
Vollen oppført sammen med Kanalen over Bromsjordet (1051) som siste ledd i befestningsarbeidene for Marinestasjonen i 1850-årene. Usikker avgrensing mot nord. Vollen kan ha opprinnelig ha strukket seg helt til nordenden av Kanalen
1871 - 1874
Batteriet i Tivoli oppført i Hortensskogen øst for Vollporten. Rester av en sammenhengende voll forbinder i dag de to anleggene, men det er usikkert om denne ble påbegynt i 1850-årene eller om den ble anlagt / fullført i forbindelse med anlegget av batteriet i Tivoli
1924
Farsotsykestuen «Epidemien» (Sykestue 0034) fullført på utsiden av vollen mot nord i glaciet ned mot Kanalen
1937
Ny vollmesterbolig oppført på toppen av vollen på østsiden av Nedre Vei
1952
Påbygg på sykestue mot nord. Vollen forkortet mot vest

Ingen treff