Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

0112 Garasje

Image "070902c_88_01.jpg" without description

M 1:5000

Image "070902c_88_02.jpg" without description

Plan og snitt.

Image "070902c_88_03.jpg" without description

Garasje oppført 1940-1945 (nordre del) sett fra øst.

Image "070902c_88_04.jpg" without description

Nordre del av garasje sett fra vest.

Image "070902c_88_05.jpg" without description

Garasje (søndre del), eldste deler antatt oppført i 1850-årene.

Inv.nr. og navn

0112 Garasje

Navn / Seksjonsnavn

Garasje

Tradisjonelt navn

Bødtkerverksted samt spiseskur (revet)

Oppført / arkitekt

1850-årene samt 1940–1945

Nåværende funksjon

Garasje

Opprinnelig funksjon

Bøkkerverksted, senere pussestue for artilleriet, på nordlige del av tomten. Arealet kan også ha omfatter søndre del av verftets Spisekur. Opprinnelig halvtaksskur mot syd, deler av dette ombygd til verksted i 1890. Søndre del av nåværende bygning er en ombygging av de eldre verkstedene.

Historikk

1850-årene

Eldste del, bøkkerverksted og halvtaksskur oppført som en del av bebyggelsen langs verftsmuren. Verftets Spiseskur lå i forlengelsen av bøkkerverkstedet på nordsiden.

1890 / 1891

Bøkkerverkstedet utvidet mot syd med en 1 ½ steins murbygning, 16,87 m lang, 7,58 m bred og 3,14 m høy til reparasjon og oppussing av maskinskyts og rapperter

1940–1945

Nordre del revet. Nytt bygg oppført av den tyske okkupasjonsmakten (garasjer)

1970

Revet 7,0 m av bygget mot nord

1979

Innredet garderobe for sjåfører

1984

Utskiftning av vinduer

Beskrivelse

Hovedkonstruksjon

Bærende teglsteinskonstruksjon (fasade og gavler søndre del, bakvegg begge bygningene) Branngavl mellom søndre og nordre del samt deler av nordre bygning kan også være oppført i tegl. For øvrig betongkonstruksjon i nordre del.

Antall etasjer

1

Fundament / kjeller

Støpt grunnmur

Vegger

Betongvegger pusset og malt utvendig mot verftet. Midtparti i utfuget teglsteinsmur. Bakvegg (verftsmur) dels i upusset tegl, dels pusset og malt (pillastre)

Etasjeskiller

Ytterdører

Doble og tredoble labankporter inn mot verftet

Vinduer

Et torams vindu med tre glass i rammen mot verftet. Smale liggende vinduer avdelt med sprosser i tidl. Verftsmur ut mot Nedre vei

Tak

Saltak avsluttet med valm mot nord. Tekket med glasert, krum takstein

Pipe

Ingen

Vern

Verneklasse

1 og 2. Verneklasse 1: Søndre del av bygning. Verneklasse 2: Nordre del av bygning

Vernet omfatter

Eksteriør for begge deler av bygningen (verneklasse 1 og 2)

Kommentar

Bygningene innbefatter rester av den opprinnelige verftsstrukturen med enkle verksteder og skur inntil verftsmuren fra 1850-årene. Nordre del av nåværende bygning er oppført av den tyske okkupasjonsmakten under 2. verdenskrig. Bøkkerverkstedet som sto her før, kan utgjøre deler av denne bygningen. Søndre del har fasade i upusset tegl og er et tidligere verksted / halvtaksskur som har blitt ombygd til garasje, antagelig under 2. verdenskrig. Størstedelen av disse bruksbygningene er i dag revet. Begge bygningene føyer seg inn i og er en videreføring av den opprinnelige bygningsstrukturen i området. Vernet omfatter eksteriøret som helhet for begge deler av bygningen. Vernet gjeldet også verftsmuren som utgjør bakre del av bygningen (verneklasse 1)

Historiske tegn.: ØSD-arkiv: Kart 1913 / 1917 (utsnitt)

Andre referanser: Militær inventarbeskrivelse 1882 med senere endringer (kopi FB)