Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

0384 Arbeidshus II og 0417 sprengstofflager

Inventaropplysninger
Inventarnavn Arbeidshus II samt 0417 sprengstofflager ( er slått sammen med 0417 sprengstofflager som er fysisk forbundet med bygningen)
Inventarnummer 0384
Byggeår 1913 og 1940–45
Opprinnelig bruk Arbeidshus: støperi
Nåværende bruk Uten funksjon / lager
Ant. etg. 2 etasjer over deler av hovedbygg.
Eksteriør
Bygningsdel Beskrivelse
Bæresystem Bindingsverk. To, separat tilbygg (fyrrom) i bærende murkonstruksjon. Trebjelkelag
Vegger Bindingsverk utvendig og innvendig panelt. Pusset tegl i tilbygg
Vinduer Treramsvinduer med liggende rute øverst. Et treramsvindu med stående ruter. Hjørnevinduer medtre ruter i hver ramme
Dører Dobbel labankport på enden av hovedbygning mot sør. Øvrige dører enkle tredører
Tak Saltak tekket med bølgeblikk. Utskytende pulttak over et av tilbyggene
Piper En kraftig utvendig pipe i teglstein i separat fyrrom
Annet Grunnmur av stein og betong

Vern

Verneklasse

1

Vernet omfatter

Eksteriør

Kommentar

Det tidligere støperiet består av en rekke deler, herunder et fyrrom med en kraftig teglsteinspipe som er oppført ca. 1 m utenfor ytterveggen. Tilbygget fra 2. verdenskrig viser at arbeidshusene ble tatt i bruk av okkupasjonsmakten i denne perioden. Støperiet ligger lengst vest i arbeidshusmiljøet, like inntil veien som går ned til oppsynsmannsboligen ved Indre havn. Arbeidshuset er idag tømt for eldre utstyr. Vernet omfatter eksteriøret som helhet

Historisk tegninger: Eldre tegninger ikke funnet

1913
Oppført. Vedlikeholdshistorie ikke angitt
1940 - 1945
Støperiet forbundet via en gangbro i stål med et mindre tilbygg brukt til sprengstofflager, plassert på knausen nord for bygget. Det er sannsynlig at det opprinnelige arbeidshuset ble forhøyet med en etasje over deler av huset i forbindelse med at sprengstofflageret ble oppført

Ingen treff