Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

0071 Bryggerhus N Paviljong

Image "070902c_54_01.jpg" without description

M 1:5000

Image "070902c_54_02.jpg" without description

Bryggerhus 0071til nordre offiserspaviljong i Brakke B sett fra nord.

Image "070902c_54_03.jpg" without description

Plan. Tegning 1955.

Image "070902c_54_04.jpg" without description

Dør ut mot veien mellom gårdsrommene i Brakke A og B. Døren med fiskebensmønstret panel er av nyere dato. Den er imidlertid en kopi av en eldre dørtype som kan ses i Bryggerhus 0075 og i kjellernedganger slik som i Brakke A. Det er usikkert om det opprinnelig var dører med fiskebensmønster akkurat her. Offiserenes bryggerhus hadde flere «magedører», dvs. todelte dører. Denne døren har antagelig vært brukt som inngang til fjøset som lå innenfor. Stallen hadde inngang fra det lukkede gårdsrommet innenfor.

Inv.nr. og navn

0071 Bryggerhus N Paviljong

Tradisjonelt navn

Bryggerhus for nordre offiserspaviljong, Brakke B

Oppført / arkitekt

1829 av Major Vetlesen

Nåværende funksjon

Uthus for bolighus

Opprinnelig funksjon

Bryggerhus og stall for offisersfamilie

Historikk

1829

Oppført som grundmuret bygning i én etasje med loft tekket med tagsten. Utvendige vegger afskurede med kalk. Inneholdt bryggerhus med skorstener (gruer), innmurt bryggepanne, benk, strykeværelse med kakkelovn, stall til to hester, fjøs til en ku, sælekammer, redskapskammer og vognskur, dessuten rommelig høyloft. Til dette var det stige i gangen foran stallen og fjøset. På utsiden hadde høyloftet ark med dører der høyet ble heist inn. Her var 4 vanlige vinduer og 2 stallvinduer, 8 magedøre (delte dører) med lås og dobbel port for vognskur. Skilleveggene var i utmurt bindingsverk som var rappet på begge sider, det var murstein i bryggerhusgulvet, de øvrige var plankegulv. Takene i bryggerhus og strykeværelse hadde kalkpuds på forskaling. To frittstående murer mellom bryggerhus og offiserspaviljong skilte gårdsrommet fra gaten og fra de meniges gårdsrom. Murene var pusset og er i 1882 anført tekket med takpapp. Inntil muren mot gaten var det gjødselbinge og privet i utmurt stenderverk, mot de meniges gårdsrom et vedskjul av bindingsverk. Under muren her var det en felles brønn med pumpe inne i hvert av gårdsrommene. Nedgang til kjeller med trapp av kalksten ved boligen. På utsiden av gårdsrommet der hage inngjerdet med stakitter i tillegg til hager foran hovedtrappen i offiserspaviljongen.

Ca. 1900

Det tidligere vognskuret innredet til strykeværelse

1985–1987, 1991

Drenering, reparasjon av mur og bjelkelagssviller. pussarbeider (sement). Tak tekket med ny takstein

1998–1999

Bygningen pusset om med kalk. Skader forårsaket av sementpuss utbedret

Beskrivelse

Hovedkonstruksjon

Bærende teglsteinskonstruksjon

Antall etasjer

1

Fundament / kjeller

Bruddsteinsgrunnmur, senere påstøpt

Vegger

Murvegger utvendig pusset, innvendige skillevegger i utmurt bindingsverk opprinnelig rappet med kalk. I dag dels platekledt m.v.

Etasjeskiller

Trebjelkelag mot loft

Ytterdører

Tredører, panelt

Vinduer

Torams vinduer med ti glass i rammen mot øst, to ett-rams vinduer med fire glass i rammen mot nord (ant. tidligere stallvinduer). Vinduer mot gårdsrom (låst) ikke undersøkt

Tak

Halvvalmet tak tekket med teglstein

Pipe

En teglsteinspipe

Vern

Verneklasse

1

Vernet omfatter

Eksteriør og interiør

Kommentar

Bryggerhuset tilhørte nordre offiserspaviljong i Brakke B i det østlige brakkestokk-kvartalet. Den opprinnelige innredningen med egne bryggerhuskjeler, strykeværelse, stall og fjøs viser at de høyere offiserene hadde selvstendige husholdninger som sto i kontrast til de underoffiserer og meniges boliger og deres gårdsrom som var felles for flere og som ikke hadde innredning for hester og kyr. Anlegget som helhet er sjeldent og har stor arkitekturhistorisk interesse i tillegg til fortellerverdi. Bryggerhuset er innvendig preget av nyere tids bruk og endringer. Vernet omfatter eksteriøret som helhet, innvendig (eldre) hovedstruktur og eldre arkitektoniske detaljer

Historiske ill.: ØSD-arkiv: 0060-82 J Plantegning 1855

Andre referanser: Militær inventarbeskrivelse 1882