Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

0121 Maskinverksted

Image "070902c_96_01.jpg" without description

M 1:5000

Image "070902c_96_02.jpg" without description

Fasadetegninger med tilbygg fra tidsrommet rundt 1950.

Image "070902c_96_03.jpg" without description

Første byggetrinn på artilleribygningen, den øst-vestgående fløyen ble fullført i 1917. Her sett fra vest.

Image "070902c_96_04.jpg" without description

Endegavl på verkstedhall mot nord, antagelig oppført umiddelbart etter at den tverrstilte hovedfløyen sto ferdig.

Image "070902c_96_05.jpg" without description

Den frittstående verkstedspipen på østsiden av hovedfløyen er med i vernet av bygningen.

Inv.nr. og navn

0121 Maskinverksted

Tradisjonelt navn

Artilleriverksted

Oppført / arkitekt

1917

Nåværende funksjon

Verksted

Opprinnelig funksjon

Verksted for artilleriet

Historikk

1917

Første byggetrinn oppført. Tilbygg mot nord (45×24m) er oppført som tilbygg, men ser ut til å være sluttført umiddelbart etter hovedfløy øst-vest

1947

Tilbygg på nordre fløy mot nord (10×10 m)

1952–53

Tilbygd ildlederverksted (20×12 m)

1980–1987

Omlegging av tak øst-vestfløy Riving av ark. Bygging av sveiseverksted. Gammelt trafo-rom ombygd til gassentral, utskifting av vinduer

Beskrivelse

Hovedkonstruksjon

Bærende teglsteinskonstruksjon. Innvendige stålsøyler i nordre tilbygg. Bindingsverk i tilbygg nordre fløy

Antall etasjer

En etasje, delvis med innredet loft

Fundament / kjeller

Betong

Vegger

Murvegger utvendig og innvendig pusset. Ut- og innvendig panelt bindingsverk

Etasjeskiller

Armert betong

Ytterdører

Hevbar (nyere) kjøreport i gavl mot nord. Div. en-fløyete inngangsdører

Vinduer

Høye firerams vinduer med seks glass i rammen og svakt buet avslutning. I gavlen på verkstedhallen er der høye ettramsvinduer oppdelt i små ruter som samme danner en bue over kjøreporten. Trerams vinduer med tre glass i rammen i tilbygg, nordre fløy

Tak

Saltak tekket med teglstein / plater

Pipe

Høy, frittstående pipe i teglstein på vestsiden av nordre fløy

Vern

Verneklasse

1

Vernet omfatter

Eksteriør

Kommentar

Verkstedbygning fra første verdenskrig i pusset tegl med klassisk utforming i form av trukket listverk langs gesimsen og høye, oppkragende «borggavler» i hovedfløyen, et arkitektonisk motiv som finnes både i eldre og nyere militærbygg fra begynnelsen av dette århundret, sammenlign bl.a. minemagasinene i Wallemsviken, Bergen tiden før og etter 1905. Samtidig har det gamle artilleriverkstedet innslag av funksjonalistiske detaljer som er typiske for industriarkitekturen. Et eksempel på det er store lysinnslag i form av høye vinduer og buet glassflate i gavl. Det tidligere Artilleriverkstedet har blitt utvidet og fått flere tilbygg. I tillegg har det gjennomgått flere innvendige ombygninger som følge av nye maskiner, nye eller endrete funksjoner samt ny teknologi. Bygningen bærer preg av intensiv bruk innvendig, men er imidlertid i hovedsak intakt med og det opprinnelige preget i behold. Vernet omfatter eksteriøret som helhet inkludert den frittstående pipen på vestsiden av nordre fløy

Historiske tegninger: ØSD: 1_Artilleriverksted + 2_Artilleriverksted