Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

0091 Elevforlegning

Image "070902c_82_01.jpg" without description

M 1:5000

Image "070902c_82_02.jpg" without description

Elevforlegning, oppført 1989, sett fra nordvest.

Image "070902c_82_03.jpg" without description

Midtparti mot sjøen002E

Inv.nr. og navn

0091 Elevforlegning

Tradisjonelt navn

Oppført / arkitekt

1989 arkitekt Kjell Gaupås Forsvarsbygg (tidl. FBT)

Nåværende funksjon

Elevforlegning

Opprinnelig funksjon

Elevforlegning

Historikk

1989

Oppført

Vern

Verneklasse

0 – Liten verneverdi

Vernet omfatter

Kommentar

Elevkaserne tegnet av arkitekt Kjell Gaupås, sto ferdig i 1989. Den er oppført i armert betong og med yttervegger forblendet med teglstein. Bygninger er bygget i oppsluttende arkitektonisk stil i forhold til den eldre elevkasernen (0089) og Skolebygning BSMA